vầng hào quang tượng Phật

Ý nghĩa vầng hào quang trên đầu và sau lưng tượng Phật

Trong nghệ thuật hội họa Phật giáo, đỉnh đầu và sau lưng tượng Phật Đà, Bồ Tát, thánh giả hầu hết được bao trùm bởi một quầng sáng rực rỡ. Vì vầng hào quang ở đầu và lưng là đặc trưng phân biệt quả vị Phật giáo. Do đó, phải đặc biệt coi trọng xử lý vị trí này của tượng Phật và cũng có nhiều phương pháp.

Cảnh giới cao nhất của Phật giáo là “thành Phật”, bản chất của giác ngộ là ánh sáng quang minh phổ chiếu. Do đó, Phật Đà – quả vị cao nhất không những có vầng hào quang ở đầu, mà còn có vầng hào quang sau lưng, tượng trưng đã đạt được cảnh giới đại ngộ.

Bồ Tát là quả vị cao thứ hai chỉ có vầng hào quang ở đầu không có sau lưng.

Thanh văn, Hộ pháp có quả vị sau Bồ Tát, dựa vào giáo nghĩa chỉ có những vị viên mãn đức hạnh mới có vầng hào quang ở đầu.

Trong hội họa Phật giáo, có một số vị đại Bồ Tát không những có vầng hào quang ở đầu mà còn có ở lưng. Thanh văn và Hộ pháp có vầng hào quang ở đầu biểu thị địa vị thần thánh của họ.

Trong điêu khắc tượng Phật, cũng có nhiều vầng hào quang ở đầu và vầng hào quang ở lưng hình thuyền. Trong đó, có nhiều kiểu dáng và phương pháp chế tác mang đặc điểm và phong cách thời đại, đây chính là căn cứ để luận đoán niên đại của một tác phẩm.

vầng hào quang tượng Phật
Tượng Quán Âm (niên đại chưa xác định) tìm thấy ở Trung Quốc
vầng hào quang tượng Phật
vầng hào quang tượng Phật
vầng hào quang tượng Phật
vầng hào quang tượng Phật

Phật bản mệnh

Shoptuongphat.com

2 thoughts on “Ý nghĩa vầng hào quang trên đầu và sau lưng tượng Phật”

  1. Pingback: Tượng Phật kiểu Gandhara - Shop Tượng Phật

  2. Pingback: Tượng Phật kiểu Gupta Ấn Độ - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *