Tượng Phật A Di Đà Trung Quốc thế kỷ 5

Ý nghĩa tên gọi và hình tượng Phật A Di Đà

Phật A Di Đà dịch nghĩa là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, là giáo chủ của thế giới Cực Lạc phương Tây. Trong kinh Phật cho rằng, Phật quang minh vô lượng, thọ danh vô lượng, nên trong Phật giáo Hán truyền và Tạng truyền đều tôn sùng, có nhiều tín đồ cúng dường để cầu trường thọ.

Tiếng Phạn: A MITA BUDDHA. Trong đó “A” nghĩa là “quy y”, “MITA” nghĩa là “Vô Lượng” và “BUDDHA” nghĩa là “Giác giả”, A MITA BUDDHA nghĩa là Giác giả vô lượng quy y, lễ bái.

Tư thế: Ngồi xếp bằng trên tòa hoa sen

Vật cầm: Tay trái cầm bát giống như hình búi tóc trên đỉnh đầu của ngài

Thủ ấn: Tay phải kết ấn Xúc địa, tượng trưng cho sự hàng phục ma quỷ.

Tượng Phật A Di Đà Trung Quốc thế kỷ 5
Tượng Phật A Di Đà Trung Quốc thế kỷ 5

Phật A Di Đà có màu đỏ, tay phải cầm hoa sen, tay trái cầm chuông. Cánh hoa sen sáng bóng tượng trưng pháp môn Di Đà có thể khiến tâm người tu hành ôn hòa và tĩnh lại. Đồng thời, hoa sen còn tượng trưng cho chúng sinh ở cõi luân hồi, giống như hoa sen ở trong bùn nhơ mà không cấu nhiễm hôi tanh mùi bùn, một khi được khai ngộ, chúng ta có thể thoát khỏi sự thống khổ của luân hồi. Trong tạo tượng Phật giáo, có thể thấy hình tượng chủ tôn Phật Vô Lượng Thọ có 144 Phật lớn nhỏ vây quanh. Loại hình tạo tượng này thường dùng cúng dường trong điện đường tu pháp trường thọ.

Bạn có biết: trong 8 vị Phật bản mệnh thì Phật A Di Đà là Phật bản mệnh tuổi Hợi, người tuổi Hợi đeo mặt dây chuyền Phật A Di Đà để được bình yên và may mắn, hóa giải vận hạn.

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *