tượng Quán Âm 8 tay

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Quán Âm 8 tay

Quán Âm đã từng phát lời thề phổ độ tất cả chúng sinh, cứu giúp hết thảy chúng sinh trong cơn khổ nạn. Chính vì vậy, Quán Âm Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn đã trở thành vị thần linh Phật giáo được tôn sùng nhất trong nhân gian.

Thủ ấn: 2 cánh tay chính kết ấn Chuyển pháp luân trước ngực, tượng trưng thuyết pháp cho chúng sinh.

Vật cầm: Các cánh tay lần lượt cầm Đinh ba, Niệm châu, Dây thừng, Kết ấn Dữ nguyện, biểu thị có thể thỏa mãn nguyện vòng của chúng sinh; cầm Kinh sách, Hoa sen đang nở, Bảo bình, đại diện cho cứu khổ cứu nạn.

Trang phục: mặc váy da hổ, tượng trưng cho tinh thần không hề sợ hãi của Quán Âm.

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *