Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí đứng (thế kỷ 16-17)

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo. Theo ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ kinh, vị Bồ Tát này lấy ánh sáng trí tuệ mà phổ chiếu tất thảy, khiến cho chúng sinh rời xa 3 cõi ác, đạt được sức mạnh vô thượng. Bởi vì khi ngài di chuyển thì thế giới thập phương như đang xảy ra một cơn địa chấn, cho nên mới gọi là Đại Thế Chí. Ngài cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm đều là thị giả của Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc phương Tây, cả 3 bản tôn đều được gọi chung là Tam thánh phương Tây.

Bài viết hay:

Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Mặt dây chuyền Đại Thế Chí Bồ Tát

tượng Tam thánh phương Tây
Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quán Thế Âm và Phật A Di Đà được phong là tam thánh phương Tây

Vật cầm: Trên hoa sen phía sau thân ngài có đặt chùy kim cương, tượng trưng cho sức mạnh vô thượng trí tuệ.

Thủ ấn: Tay phải kết ấn Dữ nguyện, tay trái thả lỏng.

Khi ngài di chuyển trên đường thì tất thảy thế giới thập phương đều chấn động, những nơi xảy ra chấn động lớn sẽ sinh ra 500 triệu bảo hoa. Trên từng bảo hoa đều hiển hiện sự trang nghiêm cao thượng, tượng trưng cho thế giới Cực Lạc mỹ diệu thù thắng. Khi Bồ Tát Đại Thế Chí ngồi xuống thì mặt đất thất bảo của bản thổ nhất thời rung lên. Tùy theo lực tác động mà mức độ rung chuyển dần dần lan rộng ra, bên dưới lan đến cả Phật quốc Kim Quang, bên trên thì chấn động đến cả Phật quốc Quang Minh Vương. Giữa 2 cõi quốc thổ xuất hiện vô số thân phận của Tam tôn nhỏ như hạt bụi vi trần. Tất thảy các bản tôn đều tụ tập về cõi quốc thổ Cực Lạc. Các ngài ngồi trên bảo tọa hoa sen lơ lửng trên không và diễn thuyết diệu pháp thâm diệu để độ hóa chúng sinh phiền não. Căn cứ vào những ghi chép trong A lạt đa la đà la ni a lỗ lực phẩm, cả hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đều có sắc thân như ánh sáng thuần kim tỏa sáng, tay phải cầm phướn trắng, tay trái cầm hoa sen. Hình thể của Bồ Tát Đại Thế Chí hơi nhỏ hơn so với Bồ Tát Quán Thế Âm.

Vị trí của Bồ Tát Đại Thế Chí

Trong Mạn đà la Thai tạng giới của Mật giáo thì Bồ Tát Đại Thế Chí ở vị trí thứ 2 bên trên trong nội viện Quán Thế Âm. Toàn thân ngài có màu đỏ, tay trái cầm hoa sen, tay phải 3 ngón gập lại đặt trước ngực. Ngài ngồi trên hoa sen màu hồng. Hình tam muội da là hoa sen chưa nở hết.

 

Shoptuongphat.com

3 thoughts on “Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí”

  1. Pingback: Chuyện về Bồ Tát Đại Thế Chí - Shop Tượng Phật

  2. Pingback: Tạo tượng Bồ Tát Đại Thế Chí - Shop Tượng Phật

  3. Pingback: Tượng đứng của Bồ Tát Đại Thế Chí - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *