vương miện Đại Nhật Như Lai, Tây Tạng

Vật cầm của Đại Nhật Như Lai

Đại Nhật Như Lai là bản tôn, đồng thời là Phật căn bản tối thượng được Mật giáo đặc biệt cung phụng. Kinh điển căn bản là Đại nhật kinh sớ, bất luận trong Kim cương giới hay Thai tạng giới của Đông mật hay trong Sự bộ, Hành bộ của Tạng Mật, ngài đều có địa vị hiển hách. Trong Tứ bộ Mật tục của Phật giáo tạng truyền, Đại Nhật Như Lai thuộc về bộ Như Lai trong Hành bộ và Tục bộ.

Tham khảo:

Đại Nhật Như Lai, Phật bản mệnh tuổi Thân

Mặt dây chuyền Đại Nhật Như Lai

Vật cầm: Tay trái cầm hoa sen, ở chính giữa hoa có đặt chuông kim cương. Tay phải cũng cầm 1 bông hoa sen, chính giữa hoa là pháp luân, tượng trưng cho phương tiện đến từ trí tuệ.

Thủ ấn: 2 tay kết ấn Chuyển pháp luân đặt ở trước ngực. Pháp luân là sự kết hợp giữa phương tiện và trí tuệ, đồng thời đại diện cho mỗi loại Tam vị nhất thể của Phật giáo.

Tượng Đại Nhật Như Lai ở Tây Tạng, thế kỷ 16
Tượng Đại Nhật Như Lai ở Tây Tạng, thế kỷ 16

Tham khảo: hình tượng Đại Nhật Như Lai

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *