tượng Quán Âm tự tại

Tượng Tự Tại Quán Âm

TƯỢNG TỰ TẠI QUÁN ÂM

Thể loại tượng Quán Âm này tư thế 1 chân vắt lên đầu gối, 1 chân duỗi xuống, hình tượng tùy duyên thị hiện. Trong tay ngài có 1 bình đựng đầy cam lộ, trong bình cắm cành dương liễu tượng trưng Quán Âm dùng đại bi cam lộ vẩy xuống nhân gian. Bên cạnh ngài có tượng đồng nam, đồng nữ, đồng nữ là Long Nữ, đồng nam là Thiện Tài Đồng Tử.

tượng tự tại Quán Âm
tượng tự tại Quán Âm
tượng Quán Âm tự tại
tượng Quán Âm tự tại
tượng Quán Âm tự tại
tượng Quán Âm tự tại

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *