tượng thánh Quán Âm

Tượng Thánh Quán Âm

TƯỢNG THÁNH QUÁN ÂM

Tức tượng đại diện cho các loại tạo tượng Bồ Tát Quán Âm, hàm ý là tượng mang tính chất tiêu chuẩn. Tượng thánh Quán Âm với hình tướng tôn nghiêm, ngồi xếp bằng, trong tay cầm  hoa sen hoặc kết thành ấn Định, trên thiên quan có tượng Phật A Di Đà.

tượng thánh Quán Âm
Tượng thánh Quán Âm tiêu chuẩn

Shoptuongphat.com

1 thought on “Tượng Thánh Quán Âm”

  1. Pingback: Tượng Lục Quán Âm - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *