tượng Quán Âm hải đảo

Tượng Quán Âm hải đảo

Mặt sau tường bảo điện Đại Hùng của chùa viện thường nặn 1 tòa “hải đảo”, miêu tả câu chuyện “Thiện Tài Đồng Tử ngũ thập tam quan”. “Thiện Tài” dịch ý từ tiếng Phạn, trong Phật giáo còn gọi là “Thiện Tài Đồng Tử”. Theo Hoa nghiêm kinh viết: Ngài vì “khi sinh các loại châu báu tự nhiên xuất hiện” mà có tên như vậy. Kinh Phật nói Thiện Tài Đồng Tử nhận khai thị của Bồ Tát Văn Thù, hành trình lễ bái 53 vị thượng sư nổi tiếng, cuối cùng tham bái Bồ Tát Quán Thế Âm. Giữa hải đảo là Quán Âm, chân Quán Âm giẫm lên con ngao ngụ ý là “trấn áp”, tay cầm bình cam lộ cắm cành liễu. Tương truyền, uống nước cam lộ có thể trị bách bệnh. Hai bên trái, phải của Quán Âm có Thiện Tài và Long Nữ. Góc dưới bên phải hải đảo có một chiếc thuyền và một đứa trẻ là Thiện Tài Đồng Tử tham bái Quán Âm. Quán Âm để thử thách Thiện Tài có thành ý hay không liền hóa thân thành người chèo thuyền, nổi sóng lớn, khuyên cầu từ bỏ ý định cầu đạo, nhưng Thiện Tài quyết tâm vượt biển, cuối cùng gặp được Quán Âm. Dạ Xoa bên trái cõng đứa trẻ, tương truyền là Thiện Tài đến Long cung được Dạ xoa cõng đưa đi. Hình tượng Long vương đứng thẳng, phía sau là cung Thủy Tinh.

Phía trên Quán Âm là Bồ Tát Địa Tạng, bên trái là Bồ Tát Văn Thù, bên phải là Bồ Tát Phổ Hiền.

Tượng Phật trên cùng của hải đảo là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngoài ra, trên hải đảo còn có 18 vị la hán, họ cưỡi các loài động vật. Tương truyền, đó là tượng trưng cho các loại thần thông hiển linh khi vượt biển triều bái các Quán Âm.

Phía trên bên trái, phải hải đảo còn có Nhật, Nguyệt thần, còn gọi là “Bồ Tát Nhật Quang”, “Bồ Tát Nguyệt Quang”, là tượng trưng cho ánh sáng Phật.

Trên hải đảo còn nặn Tế Công, Thác Tháp Lý Thiên Vương, Nhị Lang Thần. Trong kinh Phật không có những tượng Phật này, chỉ mang tính chất tô điểm cho bức tranh thêm sinh động. Đây là kết quả thế tục hóa Phật giáo thời kỳ Minh, Thanh.

Shoptuongphat.com

1 thought on “Tượng Quán Âm hải đảo”

  1. Pingback: Nghệ thuật tạo tượng Phật trong chùa miếu - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *