Quán Âm 48 tay

Tượng Quán Âm 48 tay

Trên cơ sở tượng Quán Âm 1.000 tay, sau khi lược bỏ 1.000 tay là Quán Âm 48 tay, nhưng Quán Âm 1.000 tay là tượng đứng, quán Âm 48 tay là tượng ngồi.

Quán Âm 48 tay
Quán Âm 48 tay thường là Quán Âm nghìn tay được lược bỏ số tay, và thường là tượng ngồi

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *