Tượng Quán Âm 11 mặt

Tượng Quán Âm 11 mặt

Nghệ thuật tạo tượng Quán Âm 11 mặt có kiểu dáng khác nhau.

Trong Thập nhất diện kinh ghi chép: “Thân dài 1 thước 3 tấc, 11 mặt, 3 mặt trước là mặt Bồ Tát, 3 mặt bên trái là mặt sân nộ, 3 mặt bên phải là mặt Bồ Tát, lộ ra nanh vuốt, 1 mặt phía sau cười lớn, 1 mặt trên đỉnh là mặt Phật. Trước sau có nhiều vầng hào quang. 11 mặt đều đội mũ hoa, trên mũ hoa có Phật A Di Đà. Tay trái Quán Âm cầm bình cam lộ, trong bình có hoa sen đỏ, tay phải đeo chuỗi ngọc, kết ấn Vô úy”.

Tượng Quán Âm 11 mặt
Tượng Quán Âm 11 mặt

Thập nhất diện kinh do Bất Không dịch ghi chép: “Bồ Tát Quán Tự Tại thân dài 1 thước 3 tấc, 10 đầu 4 tay. Tay đầu tiên bên phải cầm niệm châu, tay thứ 2 kết ấn vô úy; tay thứ nhất bên trái cầm hoa sen, tay thứ hai cầm bình quân trì. 11 mặt, 3 mặt trước là tướng tịch tĩnh, 3 mặt bên trái là tướng phẫn nộ, 3 mặt bên phải trầm tịch độ hóa chúng sinh. 1 mặt sau là tướng hoan hỷ, một mặt trên cùng là tướng Như Lai. Mũ đội trên đầu đều có tượng Phật.

11 mặt của Quán Âm có ý nghĩa tượng trưng: bên trái là tướng phẫn nộ đại diện Kim cương bộ. 3 mặt trước đại diện Bảo bộ, 3 mặt bên phải đại diện Liên hoa bộ. Mặt cười phía sau đại diện Yết ma bộ, mặt trên cùng đại diện cho Phật bộ. 3 mặt phía trước, trái, phải tượng trưng giáo hóa Tam giới. Trên 9 mặt có một mặt tươi cười, biểu thị sự nghiệp giáo hóa đầy vẻ uy nghiêm mới có thành tựu. Trên cùng có 1 mặt Phật biểu thị trên hết là phương tiện của đức Phật.

Tham khảo: hình tượng Bồ Tát Quán Âm 1000 tay, 11 mặt

Shoptuongphat.com

1 thought on “Tượng Quán Âm 11 mặt”

  1. Pingback: Tượng Bất Không Quyến Sách Quán Âm - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *