Tượng Phật thủ ấn thiền định

Tượng Phật thiền định

Tượng Phật ngồi thiền định là một trong những hình thức tạo tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lưu hành ở trung kỳ thế kỷ II trước Công nguyên, từng đồng thời lưu hành với tượng thuyết pháp. Nhưng từ thế kỷ III trước Công nguyên, tượng Phật thiền định trở thành phong cách tạo tượng Phật chủ đạo.

Tượng Phật thủ ấn thiền định
Tượng Phật thủ ấn thiền định

Tượng Phật thiền định sớm nhất là kiểu am Phật. Phật ngồi trong am với tư thế thiền định, dưới miệng hang có 3 động, trong động có sư tử. Ngoài cửa hang là cảnh sắc núi rừng. Bên trên có cây và con khỉ ngồi thiền định, hai bên có Đế Thích Thiên và thiên nhân khác kính lễ Phật. Phật ngồi trong am có hình thể to hơn nhiều so với người ngoài am. Tạo tượng này còn gọi là am tượng Phật, trở thành hình thức thông dụng của tượng Phật chủ tôn trong Phật đường tại khu vực Tân Cương.

Phật bản mệnh

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *