Tượng Phật Tam Thế

Tượng Phật Tam thế

Trong một số bảo điện Đại Hùng của chùa viện Phật giáo và chùa hang đá, tượng Phật kiểu 3 đức Phật cùng ngồi, chỉ có thủ ấn khác nhau. Hình thức tạo tượng này phần lớn gọi là Phật Tam thế. Dựa vào giáo nghĩa Phật giáo, Phật Tam thế phân thành “Phật thụ Tam thế” và “Phật hoành Phật tam”. Thế ở đây chỉ thời gian tồn tại trong một đời của sinh mệnh liên tục luân hồi trong luật nhân quả.

Tượng Phật Tam Thế
Tượng Phật Tam Thế (Phật quá khứ-hiện tại-tương lai)

Tượng Phật thụ Tam thế

Tượng Phật thụ Tam thế phân chia dựa vào khái niệm thời gian, dùng tượng 3 đức Phật biểu thị quá khứ, hiện tại và tương lai của Phật, do đó còn được gọi là tượng Phật Tam thế. Bên trái là Phật quá khứ- Phật Nhiên Đăng, còn gọi là Phật Ca Diếp (không phải đệ tử Ca Diếp). Truyền thuyết kể rằng, ngài là thượng sư của Phật Thích Ca Mâu Ni, từng tiên đoán Thích Ca tương lai nhất định thành Phật. Ở giữa là Phật hiện tại- Thích Ca Mâu Ni. Bên phải là Phật tương lai- Phật Di Lặc. Trong kinh Phật viết rằng: ngài vốn là Bồ Tát, từ cõi trời Đẩu suất giáng sinh dưới cây Long Hoa, kế thừa Phật vị của Thích Ca Mâu Ni, nên gọi là Phật tương lai.

Tượng Phật hoành Phật Tam

Thế ở đây chỉ về không gian, về không gian phân thành Phật ở 3 thế giới khác nhau là Trung, Đông, Tây. Bên trái là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang- giáo chủ của thế giới Tịnh Lưu Ly phương Đông, ngồi xếp bằng, tay trái cầm bát, trong bát chứa đầy cam lộ, tay phải cầm viên thuốc. Ở giữa là Phật Thích Ca Mâu Ni- giáo chủ của thế giới Sa Bà. Bên phải là Phật A Di Đà- giáo chủ của thế giới Cực Lạc phương Tây, ngồi xếp bằng, 2 tay xếp chồng lên trên, trong tay cầm 1 bông hoa sen, biểu thị tiếp dẫn chúng sinh.

Phật bản mệnh

1 thought on “Tượng Phật Tam thế”

  1. Pingback: Chuyện về Bồ Tát Đại Thế Chí - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *