tượng Phật niết bàn

Tượng Phật niết bàn, tượng Phật nằm

Niết bàn là từ dịch âm chữ Phạn, ý là diệt, nhập diệt, diệt độ, tịch diệt, viên tịch, bất sinh, vô vi, an lạc, giải thoát. Phật giáo cho rằng, niết bàn là trừ bỏ phiền não, nghiệp báo, bất sinh bất diệt, an lạc viên mãn, đây là cảnh giới lý tưởng nhất của tu đạo. Phật Thích Ca Mâu Ni vì giáo hóa chúng sinh mà hiện tướng thế nhân, đợi khi hoàn thành liền dời khỏi nhục thể trở về cảnh giới Niết bàn ban đầu. Dựa vào thuyết pháp trong kinh Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni Niết bàn dưới 2 cây Sa la bên sông Bạt Đề, thành Câu Thi Na của nước Mạt La.

Phật Thích Ca Niết bàn là đề tài tạo tượng kéo dài từ thời Bắc Ngụy đến thời Thanh. Trong hang đá Vân Cương và Đôn Hoàng đều có đề tài tạo tượng này. Trong đó, nổi bật nhất là tượng khắc đá ma nhai đại Niết bàn ở làng Bát Miếu, huyện An Nhạc, tỉnh Tứ Xuyên. Tượng nằm điêu khắc trên đá, đầu hướng về phía Đông, mặt hướng về phía Nam, nằm nghiêng sang phải, thân thể dài 31m, trở thành kiệt tác đứng đầu trong các tượng nằm. Thời đại cực thịnh vào những năm Khai Nguyên thuộc thời kỳ Thịnh Đường.

Hang thứ 158 thuộc hang Mạc Cao, Đôn Hoàng có tượng Phật Niết bàn thuộc Trung Đường thân dài 15,8m.

Tượng Phật nằm kích thước lớn ở chùa Ngõa Phật thuộc Hương Sơn, Bắc Kinh là tượng Phật nhập Niết bàn thời Thanh.

Tượng Phật Niết bàn trong hang 158 thuộc hang Mạc Cao, Đôn Hoàng mắt nửa nhắm nửa mở, an tường, hơi mỉm cười, vừa mang biểu cảm trầm tư, co khuỷu tay gối đầu nằm nghiêng người, tỷ lệ hình thể cân đối, trạng thái dứt hoàn toàn đau khổ, phiền não. Trên bích họa phía sau Phật nằm có hình tượng các đệ tử, tín đồ khóc lóc như bụng vỡ, đâm ngực, cắt tai để biểu thị lòng thương xót đối với Phật. Tác giả kết hợp nặn tượng màu và bích họa trong hang động phát huy hiệu quả nghệ thuật động tĩnh tương sinh, đối lập nhưng hài hòa.

Ngoài ra tượng Niết bàn thời Đường trong hang 225 nằm nghiêng sang phải, chân xếp lên nhau, biểu hiện bối cảnh Phật Thích Ca Mâu Ni từ tường, thanh tịnh lúc lâm chung.

tượng phật niết bàn

 

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *