tượng Phật Di Lặc bụng phệ

Tượng Phật Di Lặc bụng phệ

TƯỢNG PHẬT DI LẶC BỤNG PHỆ

Từ thời Ngũ đại trở về trước, trong chùa viện Phật giáo thường cung phụng tượng Phật Di Lặc đầu đội thiên quan. Hiện tại ở chùa Quảng Tế, Bắc Kinh, chùa Linh Nham Sơn thuộc Tô Châu vẫn cung phụng Di Lặc đầu đội thiên quan. Sau thời Ngũ đại, trong điện Thiên Vương của chùa viện thường cung phụng Phật Di Lặc bụng phệ, dân gian thường gọi là “hòa thượng Bố Đại”. Hòa thượng Bố Đại (9?-917) là tăng nhân thời Ngũ đại, tên Khế Thử, hiệu là Trường Đinh Tử. Theo truyền thuyết, ngài thường dùng gậy quẩy một túi vải vào trong thành, thấy vật gì thì xin, đến đâu ở đó, không có chỗ ở cố định, ăn nói tự tại.

Vào năm thứ ba niên hiệu Trinh Minh thời Hậu Lương (917) ngài viên tịch. Ngài có Từ thế kệ: “Di Lặc chân Di Lặc, phân thân thiên bách ức. Thời thời thị thời nhân, thời nhân tự bất thức”. Ý là Phật Di Lặc có thể biến hóa trăm nghìn hình dạng, có thể thị hiện mọi lúc mọi nơi, nhưng mọi người lại không biết đây là Phật Di Lặc. Người đời liền cho rằng, ngài là Phật Di Lặc Hóa thân. Tương truyền, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương cũng tôn sùng hòa thượng Bố Đại. Do đó, vị hòa thượng này dần dần hợp nhất với Phật Di Lặc trong Phật giáo.

Tượng Phật Di Lặc bụng phệ Trung Quốc thế kỷ 14-15
Tượng Phật Di Lặc bụng phệ Trung Quốc thế kỷ 14-15

Tạo tượng Phật Di Lặc bụng phệ, khắc đá sớm nhất hiện còn bảo tồn ở Trung Quốc là trên núi Phi Lai thuộc Hàng Châu. Tư thế ngồi trên đất, tay phải đặt lên một túi vải, tay trái cầm vòng niệm châu, mỉm cười hiền từ, 2 tai rủ xuống 2 vai, cằm đầy đặn, bụng, ngực để trần, béo tròn, phía dưới có thắt dây đỡ bụng phệ. Đó là hình tượng một người già gần gũi, thân thiết, nhân từ.

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *