tượng Phật bằng Đồng Trung Quốc

Tượng Phật bằng đồng dát vàng

Tượng Phật bằng đồng dát vàng là một hình thức tạo tượng ra đời và phát triển nhanh ở thời kỳ Ngụy, Tấn Nam Bắc triều. Hình thức điêu khắc tượng Phật bằng đồng dát vàng tức là dùng đồng và đồng xanh để đúc, trên bề mặt dát vàng.

Tượng Phật bằng đồng dát vàng phần lớn được cung phụng trong gia đình, hoàng cung và chùa viện Phật giáo, thời kỳ đầu được gọi là “kim nhân”, sau được gọi là “kim lễ đồng tượng”.

tượng Phật bằng Đồng Trung Quốc
Tượng Phật bằng Đồng của Trung Quốc (thế kỷ 19)

Tượng Phật bằng đồng dát vàng có kích cỡ và hình dáng đa dạng. Có loại cao vài mét, cũng có loại nhỏ tới mức có thể cầm tay. Tương truyền, tượng Phật loại này xuất hiện đầu tiên trong lịch sử vào năm thứ 10 thời Đông Hán, do một người tên Thái Âm phụng mệnh Hán Minh Đế đến nước Nguyệt Chi thỉnh về một bức tượng Phật bằng đồng dát vàng.

Tượng Phật bằng đồng cổ nhất hiện được phát hiện và bảo tồn là một tác phẩm có niên đại 1600-1700 năm. Do đó, có thể thấy rằng, thời kỳ 16 nước, Tam quốc, Lưỡng Tấn là giai đoạn phát triển đỉnh cao của tạo tượng Phật bằng đồng dát vàng Trung Quốc. Sau thời Đường, loại tượng này dần dần suy yếu, đến thời Nguyên, Minh, Thanh do sự hưng thịnh của Phật giáo Tạng truyền, tạo tượng đồng dát vàng lần nữa được lưu hành và phát triển.

Có hai hình thức tạo tượng Phật là Hán và Tạng, tạo tượng Phật kiểu Hán có đặc trưng rõ nét, tư thế đoan trang, mang đậm thi vị cuộc sống, tả thực những hỷ, lộ, ai, lạc của thế tục thời đó. Tượng đồng dát vàng Tạng truyền có tạo hình phong phú, độc đáo, trình độ tinh xảo, hình tượng sinh động. Vì phải phù hợp với quy cách tạo tượng của Phật giáo Tạng truyền nên hình thành phong cách tạo tượng khác với Phật giáo Hán truyền. Trong đó, tạo tượng kiểu cung đình trong những năm niên hiệu Vĩnh Lạc và Tuyên Đức thời Minh- tượng Phật đồng dát vàng kiểu Vĩnh, Tuyên đại diện cho trình độ đỉnh cao của tạo tượng đồng dát vàng hai thời Minh và Thanh.

tượng Phật bằng đồng Nepal
Tượng Phật bằng Đồng của Nepal

Phật bản mệnh

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *