Tượng Như Ý Luân Quán Âm

Tượng Như Ý Luân Quán Âm

Như Ý Luân Quán Âm là một trong 6 Quán Âm, Mật Giáo gọi là “Trì Bảo Kim Cương”. Thành Bồ đề tập quyển 2 ghi chép: cầm ngọc như ý, để thỏa mãn mọi nguyện vọng của chúng sinh, cầm luân bảo xoay chuyển pháp luân, phổ độ khổ nạn của chúng sinh 6 cõi. Tượng này là hình Bồ Tát 1 mặt, 2 cánh tay, 4 cánh tay hoặc 6 cánh tay, thường được cung phụng trong chùa viện từ thời Tùy, Đường đến nay.

Tượng Như Ý Luân Quán Âm
Tượng Như Ý Luân Quán Âm

Trong hang Mạc Cao, Đôn Hoàng vào cuối thời Đường, Ngũ Đại và Tống, Tây Hạ, đường thông các gian trước phần lớn là vẽ hình biến tướng của ngài. Thông thường là 2 tay hoặc nhiều tay, tay chuyển luân bảo, hình thức khá hoa lệ.

Hang 136 tại hang đá Đại Túc, Tứ Xuyên có 2 tượng Quán Âm Như Ý Luân điêu khắc thời Tống. Đầu đội mũ hoa, quấn chuỗi ngọc, thân khoác cà sa, dung mạo đoan chính, từ bi trí tuệ, mang lại cảm giác ung dung, cao quý, chi tiết khắc họa cực kỳ tinh tế.

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *