tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Tượng đứng của Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí là dịch ý từ “Ma Ha Na Bát” trong tiếng Phạn. Nghĩa là ánh sáng trí tuệ phổ chiếu khắp thế giới thập phương, khiến cho chúng sinh thoát khỏi 3 cõi ác, đạt được sức mạnh vô thượng. Vì thế ngài mới có danh hiệu là Đại Thế Chí.

Tượng đứng của Bồ Tát Đại Thế Chí

tượng đứng Bồ Tát Đại Thế Chí
Tượng đứng Bồ Tát Đại Thế Chí (thế kỷ 6)

Vật cầm: Tay phải Bồ Tát Đại Thế Chí nâng đài sen tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh về thế giới Cực Lạc.

Trang sức: Trên đầu ngài có một bảo bình, trong đó đựng đầy ánh sáng trí tuệ. Ngài dùng ánh sáng đó để độ  hóa tất thảy chúng sinh.

Vật khác: Chân hồng của ngài đứng trên đài sen. Tương truyền, khi Bồ Tát Đại Thế Chí di chuyển thì thế giới thập phương xảy ra cơn chấn động lớn.

Tham khảo:

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Mặt dây chuyền Đại Thế Chí Bồ Tát

 

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *