tượng Quan Âm thời Minh

Tượng Bồ Tát tư duy

Tượng Bồ Tát tư duy là phong cách tạo tượng trước khi Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Sử dụng lối điêu khắc tròn biểu hiện Phật Thích Ca Mâu Ni trong câu chuyện bản sinh Phật đi tìm con đường giải thoát dưới gốc cây Bồ đề, ở Trung Quốc thịnh hành vào thời kỳ Bắc triều. Dựa vào thuyết pháp của kinh Phật, trước khi Thích Ca Mâu Ni thành Phật là Bồ Tát, do đó tạo tượng dùng quy cách Bồ Tát. Thông thường, đều dùng 1 chân duỗi xuống, 1 chân khoanh lên kiểu tư thế “ngồi tư tuy”, tướng mặt là nữ tính, tay phải tựa má, tay trái đặt trên chân, tướng mặt kiểu tuy duy viên mãn. Phục trang có một số loại, trong đó phần lớn là phong cách thời Nam triều mũ áo hoa lệ, tướng mạo thanh tú.

tượng Quan Âm thời Minh
tượng Quan Âm thời Minh

tượng bồ tát tư duy tượng bồ tát tư duy tượng bồ tát tư duy tượng bồ tát tư duy

 

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *