tượng Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất thế giới

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền ở núi Nga My

Theo ghi chép trong Hoa nghiêm kinh – Bồ Tát trụ xứ phẩm: Ở phương Tây Nam có ngọn núi tên là Quang Minh, từ lâu trên núi có nhiều Bồ Tát hiển linh thuyết pháp. Có một vị Bồ Tát được gọi là Hiền Thắng (Phổ Hiền). Ngài cùng với 3 quyến thuộc ở trên núi tuyên giảng Phật pháp. Chính vì vậy, trong Phật giáo Trung Quốc có truyền rằng, núi Nga My ở Tứ Xuyên chính là đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền. Đời Tấn có hòa thượng Tuệ Trì từ Lô Sơn vào đất Thục và dựng chùa Phổ Hiền, đó là nguyên do mà núi Nga My là nơi cung phụng Bồ Tát Phổ Hiền.

Tham khảo:

Phổ Hiền Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Thìn

Mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát

tượng Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất thế giới
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất thế giới ở núi Nga My

Thời Bắc Tống, trên núi Nga My còn đúc tượng đồng bản tôn Phổ Hiền đầu đội mũ Ngũ Phật, tay cầm ngọc như ý, ngồi kiết già trên đài sen ở lưng voi. Bức tượng này nặng tới 630 tấn, được xem là trân phẩm nghệ thuật của Phật giáo.

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *