Nhất Diệp Quán Âm

Tượng 33 Quán Âm

Pháp hoa kinh – Quan Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm ghi chép 33 tượng Quán Âm: Dương Liễu Quán Âm, Long Đầu Quán Âm, Trì Kinh Quán Âm, Viên Quang Quán Âm, Du Hý Quán Âm, Bạch Y Quán Âm, Liên Ngọa Quán Âm, Lung Kiến Quán Âm, Thí Dược Quán Âm, Ngư Lam Quán Âm, Đức Vương Quán Âm, Thủy Nguyệt Quán Âm, Nhất Diệp Quán Âm, Thanh Cảnh Quán Âm, Uy Đức Quán Âm, Diên Mệnh Quán Âm, Chúng Bảo Quán Âm, Nham Hộ Quán Âm, Năng Tĩnh Quán Âm, A Nhục Quán Âm, A Ma Đề Quán Âm, Diệp Y Quán Âm, Lưu Ly Quán Âm, Đa La Tôn Quán Âm, Cáp Lợi Quán Âm, Lục Thời Quán Âm, Phổ Từ Quán Âm, Mã Lang Phụ Quán Âm, Hợp Chưởng Quán Âm, Nhất Như Quán Âm, Bất Nhân Quán Âm, Trì Liên Quán Âm, Tửu Thủy Quán Âm.

Ngoại trừ Bạch Y, Thanh Cảnh, Đa La thì Diệp Y, A Ma Đề Quán Âm đều là hình tượng Quán Âm được lưu truyền, tín phụng trong dân gian sau thời Đường. Mỗi loại tạo tượng đều có đặc trưng thể hiện sự cách tân.

Ví như Dương Liễu Quán Âm, sở dĩ ngài có danh hiệu như vậy là do trong tay cầm bình cam lộ và cành dương liễu.

Viên Quang Quán Âm, sở dĩ có danh hiệu như vậy là sau lưng có vầng hào quang hình tròn.

Du Hý Quán Âm cưỡi mây 5 màu, tay trái áp lên má, hình tướng du hý tự tại không câu nệ thời gian.

Bạch Y Quán Âm tức Quán Âm mặc y phục màu trắng, còn gọi là “Bạch Y Đại Sỹ”.

Liên Ngọa Quán Âm, kết ấn Hợp chưởng, ngồi xếp bằng giữa tòa hoa sen trong đầm nước.

Thủy Nguyệt Quán Âm được họa gia Chu Phưởng thời Đường sáng tạo ra. Quán Âm ngồi ngắm trăng trong nước, chân trái đặt lên hoa sen, chân phải đặt lên chân trái, cánh tay phải duỗi ra đặt lên đùi gối, tay trái chống thân trên, đầu hơi cúi về trước, phong thái thư thả.

Nhất Diệp Quán Âm ngồi trên hoa sen nổi trên mặt nước vượt qua biển.

TƯỢNG 33 QUÁN ÂM

Thanh Cảnh Quán Âm
Thanh Cảnh Quán Âm
Thủy Nguyệt Quán Âm
Thủy Nguyệt Quán Âm
Dương Liễu Quán Âm
Dương Liễu Quán Âm
Diên Mạng Quán Âm
Diên Mạng Quán Âm
Trì Kinh Quán Âm
Trì Kinh Quán Âm
Bạch Y Quán Âm
Bạch Y Quán Âm
Uy Đức Quán Âm
Uy Đức Quán Âm
Liên Ngọa Quán Âm
Liên Ngọa Quán Âm
Long Đầu Quán Âm
Long Đầu Quán Âm
Du Hý Quán Âm
Du Hý Quán Âm
Phổ Bi Quán Âm
Phổ Bi Quán Âm
A Nậu Quán Âm
A Nậu Quán Âm
Mã Lang Phụ Quán Âm
Mã Lang Phụ Quán Âm
Lưu Ly Quán Âm
Lưu Ly Quán Âm
Vô Úy Quán Âm
Vô Úy Quán Âm
Chúng Bảo Quán Âm
Chúng Bảo Quán Âm
Nham Hộ Quán Âm
Nham Hộ Quán Âm
Ngư Lam Quán Âm
Ngư Lam Quán Âm
Bất Nhị Quán Âm
Bất Nhị Quán Âm
Trì Liên Quán Âm
Trì Liên Quán Âm
Diệp Y Quán Âm
Diệp Y Quán Âm
Năng Tĩnh Quán Âm
Năng Tĩnh Quán Âm
Viên Quang Quán Âm
Viên Quang Quán Âm
Sái Thủy Quán Âm
Sái Thủy Quán Âm
Lục Thời Quán Âm
Lục Thời Quán Âm
Lang Kiến Quán Âm
Lang Kiến Quán Âm
Đức Vương Quán Âm
Đức Vương Quán Âm
Nhất Diệp Quán Âm
Nhất Diệp Quán Âm
Thanh Cảnh Quán Âm
Thanh Cảnh Quán Âm
Nhất Như Quán Âm
Nhất Như Quán Âm
Tượng Thi Dược Quán Âm
Tượng Thi Dược Quán Âm
Tượng Cáp Lỵ Quán Âm
Tượng Cáp Lỵ Quán Âm

Shoptuongphat.com

(Nguồn hình ảnh: nghệ thuật Phật giáo, tác giả Bảo Toàn)

1 thought on “Tượng 33 Quán Âm”

  1. Pingback: Tượng Bất Không Quyến Sách Quán Âm - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *