Tạo tượng Quán Âm đường

TẠO TƯỢNG QUÁN ÂM ĐƯỜNG

Là một hình thức tạo tượng Quán Âm lưu hành thời Minh, điển hình là nặn tượng màu các vị Bồ Tát ở Quán Âm đường, thành phố Trường Trị, Sơn Tây.

Nặn tượng màu Quán Âm đường bắt đầu lưu hành từ năm thứ 10 niên hiệu Vạn Lịch (1582), bao gồm Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Thiên Vương to thì cao lớn đến hơn 1 trượng, nhỏ thì chỉ vài thước. Tổng cộng hơn 460 bức, bày kín đại điện, tạo nên không gian hoành tráng, là một bảo tàng nghệ thuật nặn tượng màu thời Minh hiếm có. Quán Âm đường có 3 đặc trưng sau:

Thứ nhất là trong điện đường dùng phương thức nặn tượng, tranh tượng tạo bối cảnh lầu các, núi tiên, đình đài. Đồng thời nặn thêm họa tiết để trang trí như mây, sóng biển, hoa cỏ, động vật, các thị giả Bồ Tát, 12 Duyên giác Bồ Tát, 24 chư thiên, 16 La Hán, số lượng sắp xếp thành 4,5 tầng trên dưới có thứ tự thẳng hàng, có điểm xuyết.

Thứ hai, hình tượng các vị thần có đứng, ngồi, số lượng nhiều nhất là tượng cưỡi mây vượt sóng biển hoặc cưỡi trên các cầm thú kỳ dị, hoặc xuất hiện ở các cửa sổ lan can của lầu các hoặc nói cười với nhau hoặc tự tại, tư thế biểu hiện đa dạng, phong phú.

Thứ ba, về phương diện nặn tượng, không tuân thủ nghiêm ngặt quy định và tiêu chuẩn của tạo tượng Phật giáo. Đồng thời còn có nhiều hình tượng các vị thần của Đạo giáo hoặc thần linh trong dân gian, thể hiện sự pha trộn của “tam giáo cửu lưu”, muôn hình muôn vẻ, rực rỡ muôn màu khiến người thưởng lãm trầm trồ, tán dương.

Quán Âm đường dùng phong cách nặn tượng màu các vị Bồ Tát, có liên quan đến hý kịch truyền thống Trung Quốc lưu hành thời đó. Nhóm nặn tượng  màu Bồ Tát là những kiệt tác thu hút lượng lớn các tín đồ chiêm bái.

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *