Tượng Phật A Di Đà thế kỷ 7 (618-907) ở Trung Quốc

Tạo tượng Phật A Di Đà

PHẬT A DI ĐÀ

Dịch âm tiếng Phạn là “Vô Lượng Quang”, “Vô Lượng Thọ”, còn có tên là “Phật Vô Lượng Quang”, “Phật Vô Lượng Thọ”, thường gọi tắt là Phật A Di Đà là Phật bản mệnh của người tuổi Hợi. Trong Phật giáo Đại Thừa, ngài là giáo chủ của thế giới cực lạc phương Tây, là tín ngưỡng chủ yếu của Tịnh Độ tông. Do đó, trong Tịnh độ biến tướng đều có tạo tượng Phật A Di Đà. Hình thức tạo tượng Phật A Di Đà chủ yếu có:

Tượng tam thánh phương Tây

“Tam thánh phương Tây” là bản tôn Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Thế Chí thị giả bên phải và Bồ Tát Quán Thế Âm thị giả bên trái.

Tượng Tam Thánh Phương Tây ở Triều Tiên thế kỷ 14
Tượng Tam Thánh Phương Tây ở Triều Tiên thế kỷ 14

5 đức A Di Đà

Trên cơ sở “Tam thánh phương Tây”, lại tăng thêm Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Long Thụ.

Phật tiếp dẫn

Trong các điện lớn của chùa viện Tịnh Độ tông luôn cung phụng Phật tiếp dẫn. Phật tiếp dẫn là tượng Phật A Di Đà, trong tư thế tiếp dẫn chúng sinh, tay phải buông xuống, làm ấn Dữ nguyện, biểu thị có thể thỏa mãn nguyện vọng thành Phật của chúng sinh, tay trái đặt ngang ngực, trong bàn tay cầm bông hoa sen. Hoa sen là chỗ ngồi của chúng sinh sau khi đến thế giới cực lạc. Tịnh Độ tông dựa vào công hành niệm phật nông sâu phân thành 9 cấp, gọi là “cửu phẩm liên đài”. Hoa sen cầm trong tay Phật tiếp dẫn chính là biểu thị ý nghĩa tiếp dẫn chúng sinh. Tịnh Độ tông tuyên dương Phật A Di Đà là giáo chủ của thế giới cực lạc phương Tây, chúng sinh mong muốn được vãng sinh tới cõi này chỉ cần chuyên tâm xưng danh hiệu của ngài. Khi chết Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn vào thế giới cực lạc phương Tây.

Tượng Phật A Di Đà bằng đồng ở Triều Tiên, thế kỷ 6
Tượng Phật A Di Đà bằng đồng ở Triều Tiên, thế kỷ 6
Tượng Phật A Di Đà cổ (chưa rõ niên đại) ở Hong Kong, Trung Quốc
Tượng Phật A Di Đà cổ (chưa rõ niên đại) ở Hong Kong, Trung Quốc
Tượng Phật A Di Đà ở Nhật Bản thế kỷ 12
Tượng Phật A Di Đà ở Nhật Bản thế kỷ 12
Tượng Phật A Di Đà phong cách Nepal từ thế kỷ 16-17
Tượng Phật A Di Đà phong cách Nepal từ thế kỷ 16-17
Tượng Phật A Di Đà thế kỷ 7 (618-907) ở Trung Quốc
Tượng Phật A Di Đà thế kỷ 7 (618-907) ở Trung Quốc
Tượng Phật A Di Đà Trung Quốc thế kỷ 5
Tượng Phật A Di Đà Trung Quốc thế kỷ 5
Tượng Phật A Di Đà từ năm thứ 2 TCN, tìm thấy ở Lahore, Pakistan
Tượng Phật A Di Đà từ năm thứ 2 TCN, tìm thấy ở Lahore, Pakistan

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *