Tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng

BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

Dịch âm tiếng Phạn là “Khất Xoa Đê Tích Bà”. Địa Tạng thập luân kinh ghi chép: Ngài được sự dặn dò của Phật Thích Ca Mâu Ni, khi đức Phật viên tịch, Phật Di Lặc chưa xuất thế, tự thề phải độ tận chúng sinh 6 cõi, cứu khổ cứu nạn, nguyện thành Phật.

Ngài được tín đồ Phật giáo phong là một trong tứ đại Bồ Tát. Tương truyền, đạo tràng hiển linh thuyết pháp của Bồ Tát Địa Tạng tại núi Cửu Hoa, An Huy. Còn có quan điểm cho rằng, thời Đường Huyền Tông, có cao tăng Tân La tu hành ở núi Cửu Hoa. Sau mấy chục năm viên tịch, thân thể không bị phá hủy, nhục thể của ngài được đưa vào tháp Nhục Thân của núi Cửu Hoa, tức nơi Địa Tạng thành đạo.

Nguyên hình của Bồ Tát Địa Tạng là thần đại địa của Ấn Độ giáo, là nữ thần già nhất trong thần thoại dân tộc Nhã Lợi An. Sau khi trở thành thần linh trong Phật giáo, hình tượng của ngài dần dần từ thân nữ chuyển sang thân nam. Ngược lại với Bồ Tát khác thường từ thân nam biến thành thân nữ. Bồ Tát Địa Tạng của Phật giáo Trung Quốc là hình tượng thân nam điển hình. Thông thường, ngài có hình tướng sa môn hoặc cạo đầu, không đội bảo quan, tay phải cầm tích trượng, tay trái đỡ ngọc Ma ni, phần lớn là tượng cung phụng riêng lẻ. Cũng có khi xuất hiện với hình tướng đầu đội mũ vải, trang trí các hạt ngọc trai, 1 tay đỡ ngọc Ma ni, 1 tay cầm tích trượng hoặc kết ấn Thuyết pháp hoặc kết ấn Xúc địa, hai bên có Thập điện Diêm Vương thị giả, tức nhóm tượng dùng Địa Tạng làm chủ tôn.

Phật bản mệnh

Shoptuongphat.com

1 thought on “Tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng”

  1. Pingback: Tượng Phật cổ: tạo tượng bùn thiện nghiệp - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *