Tạo tượng Bồ Tát Di Lặc

BỒ TÁT DI LẶC

Di Lặc là dịch âm tiếng Phạn, dịch ý là “Từ Thị”. Theo truyền thuyết Phật giáo, vị Bồ Tát kế thừa Phật vị Thích Ca thành Phật tương lai là Di Lặc. Theo Di Lặc thượng snh kinh, Di Lặc hạ sinh kinh ghi chép: Ngài vốn xuất thân trong gia đình Bà La Môn, sau trở thành đệ tử Phật. Khi Phật Thích Ca nhập diệt, ngài thượng sinh ở Đẩu suất thiên, lại qua 4.000 tuổi (tương đương với 5.670.000.000 tuổi trong thế gian) hạ sinh ở nhân gian, đắc đạo dưới cây Long Hoa trong vườn Hoa Lâm.

Thời  kỳ Ngụy, Tấn, Nam Bắc triều, tượng Bồ Tát Di Lặc lưu hành nhất là tư thế ngồi đan chéo chân.

Phật bản mệnh

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *