Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí bằng đồng thế kỷ 17

Tạo tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí là tên dịch ý từ tiếng Phạn, gọi tắt là “Thế Chí” hoặc “Đại Thế”, dịch âm là “Ma Ha Na Bát”. Trong kinh Phật chép, ngài là thị giả bên phải của Phật A Di Đà. Quan Vô Lượng Thọ kinh ghi chép: “dùng ánh sáng trí tuệ soi chiếu tất cả, để tránh xa tam đồ (địa ngục, quỷ đói, súc sinh), chứng quả vô lượng, do đó có tên là Bồ Tát Đại Thế Chí.

Bài viết hay:

Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Mặt dây chuyền Đại Thế Chí Bồ Tát

Tạo tượng Đại Thế Chí Bồ Tát thường gặp có 2 loại: Một là Bồ Tát thị giả bên phải của “Tam Thánh Phương Tây”, hai là một trong “Bát Đại Bồ Tát”, tay cầm chày giáng ma và chuông báu để xua đuổi tà ác, truyền bá pháp âm.

tượng Tam thánh phương Tây
Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quán Thế Âm và Phật A Di Đà được phong là tam thánh phương Tây

Đặc điểm hình tượng về cơ bản giống với Quán Thế Âm nhưng điểm khác là trên bảo quan có bảo bình. Hoặc là tượng đứng hoặc ngồi xếp bằng một bên, tay cầm hoa sen hoặc pháp vật. Trong chùa hang đá, phần lớn thấy tượng này, như: Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí trong chùa Tiềm Khê, Long Môn. Đây là tác phẩm điêu khắc tạc tượng trong những năm Trinh Quán thời Đường, thân thể đầy đặn, tỷ lệ vừa phải, tự nhiên đoan chính, toát lên vẻ ưu mỹ.

Tham khảo: Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

 

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *