tư thế tay thủ ấn tượng phật

Tạo hình tư thế tay – thủ ấn của tượng Phật

Tượng Phật dùng một vài thế tay cố định biểu đạt ngụ ý đặc biệt gọi là “thủ ấn”.

Dưới đây là một số thủ ấn thường gặp:

Ấn thiền định (Dhyana-mudra): hai tay xếp lên nhau đặt trước bụng, lòng bàn tay hướng lên trên biểu thị thiền định.

Tượng Phật thủ ấn thiền định
Tượng Phật thủ ấn thiền định

Ấn thuyết pháp: tay trái đặt lên chân, tay phải dơ lên, co ngón trỏ và ngón cái thành hình tròn. Biểu thị tư thế Phật thuyết pháp, cũng chính là “tướng thuyết pháp”.

tượng Phật ấn thuyết pháp
tượng Phật ấn thuyết pháp
Ấn thuyết pháp
Ấn thuyết pháp

Ấn dữ nguyện: thường dùng trong tượng đứng, tay trái buông thõng tự nhiên xuống dưới, lòng bàn tay hướng ra ngoài gọi là “ấn Dữ nguyện”. Biểu thị có thể thỏa mãn tất thảy nguyện vọng của chúng sinh.

tượng Phật ấn dữ nguyện
tượng Phật ấn dữ nguyện

Ấn thí vô úy (Abhaya-mudra): nâng tay phải, 5 ngón tay hướng lên trước, lòng bàn tay hướng ra ngoài biểu thị có thể giải trừ khổ nạn của chúng sinh. Tượng đứng này gọi là “tượng Phật đàn hương”. Truyền thuyết kể rằng, khi Phật Đà còn trụ thế, vua Ưu Điền của Ấn Độ dựa vào thụy tướng của Phật dùng gỗ chế tác. Về sau phỏng theo hình tượng này cũng gọi là tượng Chiên Đàn.

Tượng Phất ấn thí vô úy
Tượng Phất ấn thí vô úy

Ấn Chuyển pháp luân (Dharmacakra-mudra): Tay phải duỗi bằng năm ngón. Thủ ấn Chuyển pháp luân của Phật A Di Đà là tay phải ấn lên bàn tay trái, đặt trên chân, trong bàn tay có bình quý. Tượng Phật Dược Sư là duỗi thẳng tay phải, bàn tay hướng ra ngoài, ngón trỏ và ngón cái kẹp một viên thuốc.

Ấn chuyển pháp luân
Ấn chuyển pháp luân

Ấn Hợp thập (Anjali-mudra): còn gọi là Ấn Hợp chưởng, 2 bàn tay chập làm một, 2 lòng bàn tay úp vào nhau đặt trước ngực. Đây là tư thế thường dùng của các chúng tăng biểu thị sự thành kính lễ. Trong tạo tượng người cúng dường cũng thường dùng thủ ấn này.

Tượng Phật Ấn Hợp chưởng
Tượng Phật Ấn Hợp chưởng

Tất cả tượng Phật từ hình thể, dung mạo về cơ bản là giống nhau, ít có điểm khác biệt. Do đó, phân biệt các vị Phật khác nhau chủ yếu căn cứ vào thủ ấn. Ví dụ: Phật Thích Ca Mâu Ni có sự khác biệt của tượng thuyết pháp, giáng ma, thiền định. Tay phải dơ lên, ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình tròn, 3 ngón còn lại hơi duỗi là tướng thuyết pháp.

Phật bản mệnh

Shoptuongphat.com

3 thoughts on “Tạo hình tư thế tay – thủ ấn của tượng Phật”

  1. Pingback: Nghi thức tu trì của Đại Nhật Như Lai - Shop Tượng Phật

  2. Pingback: Tượng Phật Tam thế - Shop Tượng Phật

  3. Pingback: Nghệ thuật tạo tượng Phật hưng khởi khi nào? - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *