Hắc Văn Thù

Tượng Hắc Văn Thù tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bát nhã kinh

Bồ Tát Hắc Văn Thù trong Phật giáo Tạng truyền

Trong phái Tát Ca của Phật giáo Tạng truyền có lưu truyền một loại pháp môn thù thắng được gọi là Thập tam kim pháp. Bao gồm Tam không hành, Đại tam hồng, Tiểu tam hồng cho đến cả Không Hành Mẫu mặt sư tử, Hồng thần tài, Thiên nữ bất tử và Hắc Văn …

Bồ Tát Hắc Văn Thù trong Phật giáo Tạng truyền Read More »