Quán Âm Khởi Mục cũng gọi là Quán Âm Khai Mục, Quán Âm Khai Nhãn, là một vị bản tôn Quán Âm hóa hiện có thể chữa trị các bệnh về mắt, khiến cho mắt sáng hơn. Tu trì pháp môn bản tôn này sẽ thu được lợi ích tẳng trưởng tâm từ bi, khi lâm chung được vãng sinh vào cõi tịnh độ của Quán Âm. Ngài có thân màu trắng tinh khiết, 1 mặt 4 tay, 2 tay ở giữa chắp trước ngực, kết ấn Đồ nhãn dược; tay phải cầm bảo bình chứa đầy nước cam lộ, tay trái cầm một chiếc gương tròn. Người mặc các loại thiên y lộng lẫy, đeo chuỗi ngọc châu báu trang nghiêm, 2 chân khép lại.

Shoptuongphat.com

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *