Quán Âm Đại Bi Thắng Hải Hồng

Quán Âm Đại Bi Thắng Hải Hồng thuộc Hóa thân của Quán Âm trong Mật bộ vô thượng. Mặc dù thuộc mật bộ nhưng vị Quán Âm này không giống với Quán Âm 4 tay, song về bản chất là giống nhau, không phân cao thấp. Cùng với sự khác nhau ở cấp độ bản thân người tu hành mà có phương pháp tu trì bản tôn Hóa thân không giống nhau.

Quán Âm Đại Bi Thắng Hải Hồng thuộc bản tôn Mẫu tục trong Mật tục vô thượng, tên gọi khác là “Đại Bi Thắng Hải”, có ý nghĩa là tấm lòng từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm giống như biển cả mênh mông.

Trong bức tranh “đàn thành thánh chúng”, chúng ta thường thấy hình ảnh của vị Quán Âm này. Quán Âm Thắng Hải Hồng là vị chủ tôn ở chính giữa, toàn thân màu đỏ rực, 1 tay 4 mặt, 2 bàn tay chắp lại cầm ngọc Ma Ni đặt sau lưng Phật mẫu, tay phải cầm chày kim cương 5 mũi, tay trái cầm hoa sen 8 cánh, ôm Phật mẫu Kim Cương Hợi Mẫu hiện tướng Lạc Không song vận. Kim Cương Hợi Mẫu thân màu đỏ, 1 mặt 2 tay, 3 mắt, lộ răng nanh, tay phải giơ cao chiếc đầu lâu đựng đầy máu, tay trái cầm trống lục lạc. Quán Âm Đại Bi Thắng Hải Mật là bản tôn vô thượng, được truyền thừa trong các giáo phải Tây Tạng. Phái Cát Cử đặc biệt coi trọng vị bản tôn này.

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *