Tượng Quán Âm 4 tay

Quán Âm 4 tay trong Phật giáo Tạng truyền

Quán Âm 4 tay là chúa tể bảo vệ vùng đất Tây Tạng, cùng với Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Kim Cương Thủ gọi là “Tam tộc tính tôn”, lần lượt đại diện cho đại bi, đại trí và đại lực, là pháp môn cần thiết của người tu hành Mật tông.

Sự khai hóa của Bồ Tát Quán Âm

Quán Âm và vùng đất Tây Tạng quanh năm tuyết phủ có nhân duyên thù thắng. Tương truyền, người dân tộc Tạng được sinh ra bởi sự kết hợp của khỉ Ma Các hóa hiện của Quán Âm với La Sát nữ. Vì trong cơ thể có dòng máu của La Sát, do đó người dân tộc Tạng có tính cách hung hãn. Cũng vì có dòng máu của khỉ Ma Các hóa hiện của Quán Âm chảy trong huyết quản, nên người dân tộc Tạng có tính cách thật thà, phúc hậu, chính trực. Đó chính là do sự khai hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Quán Âm 4 tay

Quán Âm 4 tay là chúa tể bảo vệ vùng đất Tây Tạng, cùng với Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Kim Cương Thủ gọi là “Tam tộc tính tôn”, lần lượt đại diện cho đại bi, đại trí và đại lực, là pháp môn cần thiết của người tu hành Mật tông. Hình tượng của vị Quán Âm này là toàn thân màu trắng, 1 mặt 4 tay, diện tướng từ bi, đoan trang, đầu đội bảo quan, để trần nửa thân trên, 2 tay chắp trước ngực cầm ngọc Ma Ni, cánh tay phía trên bên phải cầm niệm châu bằng thạch anh, cánh tay phía trên bên trái cầm hoa sen, ngồi sếp bằng trên tòa nguyệt luân hoa sen nghìn cánh. Những đặc trưng này có ý nghĩa rất sâu xa; thân màu trắng tượng trưng tự tính thanh tịnh không cấu nhiễm; 4 tay tượng trưng Tứ vô lượng tâm; 2 tay ở giữa chắp trước ngực, tượng trưng ngài có thể cùng chư Phật cứu độ chúng sinh thoát khỏi luân hồi; tay phải cầm niệm châu thạch anh, tượng trưng thanh âm của Phật có thể giải thoát chúng sinh từ trong luân hồi khổ đau; tay trái cầm hoa sen, biểu thị tự tính thanh tịnh không cấu nhiễm; tư thế ngồi xếp bằng kim cương, tượng trưng cho thiền định sâu, mang ý nghĩa sâu xa Lạc Không song vận.

Hình tượng Quán Âm 4 tay mặc váy da hổ

Còn có Quán Âm mặc váy da hổ cũng là 1 mặt 4 tay, thân màu trắng, đầu đội bảo quan, tết tóc ba nút thắt, trang sức bên trên có bảo luân, để trần nửa thân trên, vai trái khoác tấm da hươu cái. Những đặc điểm này không có sự khác biệt lớn với hình tượng Quán Âm 4 tay, chỉ là là ngài mặc một chiếc váy da hổ do đó mới có tên là như vậy. Da động vật mà vị Quán Âm này mặc không phải là do sát sinh mà tượng trưng cho tâm từ bi vĩ đại của Bồ Tát Quán Thế Âm, nghĩa là vĩnh viễn không rơi vào luân hồi Tam giới, quyết tâm không tìm Niết bàn giải thoát cho riêng mình.

Trong Phật giáo Tạng truyền, lấy Quán Âm làm bản tôn tu trì có nhiều hệ thống truyền thừa. Trong đó có pháp tu Mật tục Sự bộ, cũng có pháp tu Mật tục tối cao vô thượng, về cơ bản lấy trí tuệ, năng lực và sự dày công tu luyện của người tu trì làm tiêu chuẩn lựa chọn. Quán Âm 1000 tay thuộc Mật pháp Sự bộ, được các giáo phái trong Phật giáo Tạng truyền vô cùng coi trọng, các bậc cao tăng, đại đức đều có nghi thức tu trì. Nhất là phái Cát Đương do tôn giả A Để Hiệp sáng lập cũng đặc biệt coi trọng pháp tu Quán Âm 4 tay. Phái Cát Đương là một giáo phái lấy thứ bậc tu trì đạo Bồ Tát và tâm từ bi Bồ Tát làm căn bản. Quán Âm là bản tôn có lực tăng trưởng tâm Bồ Tát lớn nhất. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà nhận được sự coi trọng của phái Cát Đương như vậy.

Shoptuongphat.com

1 thought on “Quán Âm 4 tay trong Phật giáo Tạng truyền”

  1. Pingback: Quán Âm Đại Bi Thắng Hải Hồng - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *