Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi

Phổ Hiền Vương Như Lai và Bồ Tát Phổ Hiền

Phổ Hiền Vương Như Lai và Bồ Tát Phổ Hiền tuy có cùng một tên gọi nhưng về mặt ý nghĩa biểu hiện lại khác nhau.

Tham khảo

Phổ Hiền Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Tỵ

Mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát

Phổ Hiền Vương Như Lai và Bồ Tát Phổ Hiền hoàn toàn khác nhau

Mật thừa kiến lập Pháp thân Phật, gọi là Phổ Hiền Vương Như Lai. Một số nhà nghiên cứu Phật học cho rằng, Phổ Hiền Vương Như Lai và Bồ Tát Phổ Hiền có sự tương đồng. Thực sự không đúng với tôn chỉ.

Phổ Hiền Vương Như Lai và Bồ Tát Phổ Hiền tuy có cùng một tên gọi nhưng về mặt ý nghĩa biểu hiện lại khác nhau. Ý nghĩa của Bồ Tát Phổ Hiền là đại nguyện. Nguyện lực của ngài có thể phổ khắp chúng hữu tình trong 6 cõi, phá bỏ tất thảy mê ám. Nhưng đến Phổ Hiền Vương Như Lai lại tiến nhập đến một tầng ý nghĩa khác.

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi

Bởi vì, Phổ Hiền Vương Như Lai là Pháp giới (Pháp thân Như Lai), tượng trưng cho bản chất của tất cả các pháp trong pháp giới. Sự phổ biến không dừng lại ở 6 cõi mà còn biến pháp giới, không chỗ nào là không có. Bản thể của phổ biến pháp giới này có ánh sáng Pháp nhĩ, giống như vòng nhật luân ngàn căm chiếu phá sự u ám, nên được gọi là “hiền”. Về mặt ý nghĩa, chúng ta có thể thấy tuy cùng một cách gọi nhưng ý nghĩa không hề giống nhau. Đừng vì lớp vỏ âm thanh mà tự cho là đồng nhất. Học giả phương Tây nghiên cứu về Phật giáo, do chưa hiểu thấu đáo nên mắc phải sai lầm đáng tiếc này. Nay chúng ta đã hiểu được như vậy, cần hết sức cẩn thận trong quá trình sử dụng ngôn từ.

Tham khảo: Nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Phổ Hiền

Phổ Hiền Như Lai còn được gọi là Đại Nhật Như Lai

Lấy hình tượng nhật luân ngàn căm phổ khắc Pháp giới, nên Phổ Hiền Như Lai còn được gọi là Đại Nhật Như Lai. Thuyết pháp này cho rằng Đại Nhật Như Lai là trạng thái báo thân của đức Thích Ca Mâu Ni. Đặt tên “Đại Nhật” là muốn nhấn mạnh công năng có thể phá trừ mê muội. Còn như sự phá vỡ vô minh của Phổ Hiền và pháp giới bản thể (tức Pháp nhĩ quang minh) đều không có sự phân biệt (dùng cái gì để phá) năng phá, (cái gì bị phá bỏ) sở phá. Bởi vậy, gọi là “hiền” để chỉ bản thể pháp giới đạt đến thuần tịnh (xa lìa tất cả các khái niệm, danh ngôn của thức cảnh).

Tham khảo: Đại Nhật Như Lai trong Phật giáo Tạng truyền

Lưu ý: tự bảo vệ mình khỏi tác hại của bụi siêu mịn trong quá trình chế tác tượng Phật bằng cách sử dụng khẩu trang chống bụi siêu mịn.

Shoptuongphat,

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *