Tượng Phật A Di Đà ở vùng phía Tây núi Himalayas, Tây Tạng, thế kỷ 11

Phật A Di Đà trong Phật giáo Tạng truyền

PHẬT A DI ĐÀ

Phật A Di Đà dịch nghĩa tiếng Hán là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, là giáo chủ của thế giới cực lạc phương Tây. Trong dân gian hầu như ai cũng biết Phật A Di Đà và cõi tịnh độ của ngài.

Tượng Phật A Di Đà ở vùng phía Tây núi Himalayas, Tây Tạng, thế kỷ 11
Tượng Phật A Di Đà ở vùng phía Tây núi Himalayas, Tây Tạng, thế kỷ 11

Trong Mật pháp của Phật giáo Tạng truyền, tu trì pháp môn bản tôn này, ngoài tụng niệm danh hiệu của ngài, còn có nhiều phương pháp tu trì khác. Không những có pháp tu phổ thông trong Sự bộ, còn có pháp tu bí mật tức thân thành Phật trong Vô thượng bộ, luôn coi Phật A Di Đà là bản tôn tu trì, như: Pháp Thiên thức (phowa) có tác dụng mạnh mẽ tới việc vãng sinh của bản thân người tu hành. Thậm chí dựa vào công năng tu pháp của Phật Trường thọ để kéo dài tuổi thọ, cũng là công năng đặc thù chỉ có ở Tây Tạng.

Tham khảo: mặt dây chuyền Phật bản mệnh A Di Đà

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *