Phật bản mệnh

Phật bản mệnh theo tuổi: vị Phật, Bồ Tát nào hộ mệnh cho bạn

Phật giáo Mật tông dựa vào các căn cứ về 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và Ngũ hành, đưa ra thuyết 8 vị bản tôn chủ quản 12 con giáp hay còn gọi là Phật bản mệnh, Phật hộ thân, Phật độ mạng.

Khi sinh ra, mỗi người đều có một vị Phật, Bồ Tát phù hộ độ trì. Mỗi người biết được điều này phải chuyên tâm tu dưỡng, tích đức, kiến thành hướng tới Bản tôn và tránh xa những điều tội lỗi, nếu được như vậy thì mọi tai ương trong cuộc đời được hóa giải.

Phật bản mệnh ứng với mỗi tuổi (con giáp) như sau:

Quán Âm Thiên Thủ: Phật bản mệnh của người tuổi Tý

Quán Âm Thiên Thủ là một trong 8 vị Phật bản mệnh, ngài là Phật bản mệnh tuổi Tý. Tương truyền, Quán Âm Bồ Tát từng phát tâm nguyện, thề trước Phật A Di Đà rằng sẽ đưa chúng sinh thoát khỏi bể khổ luân hồi, nếu không làm được điều này thì thân xác tan thành nghìn mảnh. Sau này, ngài độ hóa được muôn vàn chúng sinh thoát được luân hồi bể khổ nhưng vẫn phải chứng kiến cảnh hàng triệu ngàn chúng sinh vẫn chịu sự đau khổ, không sao thoát ra, ứng với lời thề mà thân vỡ thành nghìn mảnh.

Phật A Di Đà nhìn thấy tâm nguyện của Quán Âm Bồ Tát nên gia trì cho nghìn mảnh vỡ thân thể của Quán Âm hóa làm một, trở thành Quán Âm nghìn tay nghìn mắt hay Quán Âm Thiên Thủ, nhờ đó mà Quán Âm Thiên Thủ cũng có thể tiếp tục được tâm nguyện của ngài, dùng nghìn cánh tay để cứu vớt chúng sinh, dùng nghìn cặp mắt để nhìn thấy kiếp nạn của chúng sinh.

Quán Âm Thiên Thủ
Mặt dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Tý – Quán Âm Thiên Thủ

Bồ Tát Hư Không Tạng: Phật bản mệnh của người tuổi Sửu và tuổi Dần

Bồ Tát Hư Không Tạng tên tiếng Phạn là Akasagarbha, còn được dịch là Hư Không Dựng, Hư Không Quang, là một trong bát đại Bồ Tát của Phật giáo. Ngài là Phật bản mệnh tuổi SửuPhật bản mệnh tuổi Dần.

Trong giới Bồ Tát, Bồ Tát Hư Không Tạng chủ về trí tuệ, công đức và tài phú. Tất thảy những điều này giống như hư không, mênh mông vô cùng rộng lớn, nhưng lại là nhu cầu cần thiết của chúng sinh. Ngài có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu của chúng sinh, khiến chúng sinh đạt được phúc lộc như mong muốn, cũng vì vậy mà ngài có tên là Hư Không Tạng.

Bồ Tát Hư Không Tạng
Dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Sửu và tuổi Dần- Bồ Tát Hư Không Tạng

Bồ Tát Văn Thù: Phật bản mệnh của người tuổi Mão

Bồ Tát Văn Thù ngài là Phật bản mệnh tuổi Mão, ngài biểu thị cho trí tuệ của Phật Đà, tóc kết thành 5 xoáy biểu hiện trí tuệ như ánh mặt trời soi sáng suốt thế gian, tay Bồ Tát Văn Thù cầm kiếm tượng trưng cho trí tuệ có thể chém đứt mọi đau khổ, phiền não. Ngoài ra, hình ảnh Bồ Tát Văn Thù ngồi trên sư tử cũng tượng trưng cho sự oai dũng, lấn át ma quỷ.

Bồ Tát Văn Thù
Mặt dây chuyền Bồ Tát Văn Thù- Phật bản mệnh tuổi Mão

Bồ Tát Phổ Hiền: Phật bản mệnh của người tuổi Thìn và tuổi Tỵ

Bồ Tát Phổ HiềnPhật bản mệnh tuổi ThìnPhật bản mệnh tuổi Tỵ, tên tiếng Phạn của ngài là Samantabhadra, dịch âm là Tam Mạn Đà Bồ Tát, còn được dịch là Biến Cát. “Phổ” nghĩa là khắp mọi nơi, “Hiền” có nghĩa là diệu thiện. Bồ Tát Phổ Hiền là vị Bồ Tát mang tâm nguyện phổ chiếu khắp nơi, diệu thiện. Bồ Tát Phổ Hiền cũng đại biểu cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật.

Phổ Hiền Bồ Tát
Mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát – Phật bản mệnh tuổi Thìn và tuổi Tỵ

Bồ Tát Đại Thế Chí: Phật bản mệnh của người tuổi Ngọ

Bồ Tát Đại Thế Chí là một trong 8 vị Phật bản mệnh của 12 con giáp, ngài là Phật bản mệnh tuổi Ngọ.

Theo ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ kinh, Bồ Tát Đại Thế Chí lấy ánh sáng trí tuệ phổ chiếu tất thảy muôn nơi, khiến cho chúng sinh có được trí tuệ mà rời xa ba cõi ác, đạt được sức mạnh vô thượng. Khi ngài di chuyển, thế giới thập phương rung động tựa như đang xảy ra một cơn địa chấn, cho nên mới gọi ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí.

Bồ Tát Đại Thế Chí
Mặt dây chuyền Bồ Tát Đại Thế Chí – Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Đại Nhật Như Lai: Phật bản mệnh của người tuổi Mùi và tuổi Thân

Đại Nhật Như LaiPhật bản mệnh tuổi MùiPhật bản mệnh tuổi Thân, tên tiếng Phạn là Vairochana phiên âm là Phật Ma Ha Tỳ Lô Giá Na, còn được gọi là Phật Tỳ Lô Giá Na. Đại Nhật Như Lai biểu thị cho Phật Đà từ bi, ban cho chúng sinh ánh sáng của Phật pháp nhiệm màu, soi sáng trí tuệ, tiêu diệt cái ác. Giống như mặt trời phổ chiếu khắp nơi, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, tốt xấu, đối với vạn vật trên thế gian đều phổ chiếu bình đẳng như nhau.

Đại Nhật Như Lai
Mặt dây chuyền Đại Nhật Như Lai- Phật bản mệnh tuổi Mùi và tuổi Thân

Bất Động Minh Vương: Phật bản mệnh của người tuổi Dậu và tuổi Tuất

Bất Động Minh Vương, tên tiếng Phạn là Acalnatha. “Bất Động” chỉ tâm từ bi, kiên cố, không thể xoay chuyển, “Minh” chỉ ánh sáng trí tuệ, “Vương” chỉ chế ngự tất thảy hiện tượng. Ngài là Phật bản mệnh tuổi DậuPhật bản mệnh tuổi Tuất.

Tương truyền, Bất Động Minh Vương đã phát lời nguyện rằng: “người lấy thân ta phát tâm Bồ Đề, người nghe tên ta phải dứt ác tu thiện, người tu theo ta được trí tuệ vô cùng, người hiểu được tâm ta tức thân thành Phật”. Uy lực của Bất Động Minh Vương là vô cùng lớn, Phật tử ở đâu cũng đều coi trọng việc tu tập pháp môn của ngài, nhằm đoạn trừ chướng ngại, phiền não, biển khổ luân hồi.

Bất Động Minh Vương
Mặt dây chuyền Bất Động Minh Vương- Phật bản mệnh người tuổi Dậu và tuổi Tuất

Phật A Di Đà: Phật bản mệnh của người tuổi Hợi

Phật A Di Đà, tên tiếng Phạn là Amita Buddha, tên tiếng Tạng là Dpag tumed Dpagyas, dịch nghĩa là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, là giáo chủ của thế giới Cực Lạc phương Tây. Phật A Di Đà là Phật bản mệnh tuổi Hợi.

Tương truyền, ngài đến nhiều tịnh độ Phật quốc, tập hợp những điểm thù thắng, phát ra 48 đại nguyện nổi danh trong Phật giáo, trải qua nhiều kiếp nỗ lực thực hiện, đã thành tựu được thế giới Cực Lạc. Tịnh Độ tông cho rằng, chỉ cần có đủ niềm tin với Phật A Di Đà, cho dù không thực hiện được đầy đủ 48 đại nguyên vẫn có thể đạt được sự già trì của ngài. Vào thời điểm lâm chung sẽ thuận lợi chuyển thế đến cõi tịnh độ Cực Lạc.

Phật A Di Đà
Mặt dây chuyền Phật A Di Đà- Phật bản mệnh tuổi Hợi

Bảng tra Phật bản mệnh tương ứng 12 con giáp

Tuổi Sửu Dần Mão
Phật bản mệnh Quán Âm Thiên Thủ Bồ Tát Hư Không Tạng Bồ Tát Hư Không Tạng Bồ Tát Văn Thù
Tuổi Thìn Tỵ Ngọ Mùi
Phật bản mệnh Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Đại Thế Chi Đại Nhật Như Lai
Tuổi Thân Dậu Tuất Hợi
Phật bản mệnh Đại Nhật Như Lai Bất Động Minh Vương Bất Động Minh Vương Phật A Di Đà

 

Shoptuongphat,

1 thought on “Phật bản mệnh theo tuổi: vị Phật, Bồ Tát nào hộ mệnh cho bạn”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *