tượng Phật hang Mạc Cao

tượng Phật hang Mạc Cao

Tượng Phật ở hang Mạc Cao, Đôn Hoàng, Cam Túc, Trung Quốc

Tượng Phật ở hang Mạc Cao, Đôn Hoàng, Cam Túc, Trung Quốc

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *