tượng Phật khắc đá 3000 năm

Nghệ thuật tạo tượng Phật khắc đá

Tạo tượng Phật khắc đá là một loại hình nghệ thuật điêu khắc đề tài Phật giáo thời cổ đại, phần lớn là tượng điêu khắc Phật, chùa miếu riêng lẻ.

Nam Bắc Triều, Tùy, Đường là thời kỳ thịnh vượng nhất của nghệ thuật tạo tượng khắc đá, tạo nên những tác phẩm tượng Phật có giá trị điển hình nhất. Do trong lịch sử có một số hoàng đế chủ trương diệt Phật, thiêu hủy kinh sách, có lượng lớn tượng Phật khắc đá bị phá hủy. Như năm 1966, trong di chỉ chùa Long Hưng thuộc Châu Thanh, Sơn Đông phát hiện hơn 400 tượng Phật được cất giấu. Khi các hoàng đế cổ đại diệt Phật, cao tăng và tín đồ Phật giáo thu thập tượng còn sót lại đem giấu kỹ.

tượng Phật khắc đá 3000 năm
tượng Phật khắc đá 3000 năm tìm thấy ở Trung Quốc

Cũng có nhiều kiến trúc chùa viện vì trong thời gian dài không được tu tạo đã bị phá hủy, tượng Phật nặn bùn, điêu khắc gỗ không thể bảo tồn, chỉ còn tượng Phật khắc đá. Trong đó, không ít các tác phẩm tượng Phật khắc đá tinh xảo, đặc biệt tượng Phật khắc thời gian tên nghệ nhân chế tác có giá trị nghệ thuật và văn vật cao.

Phật bản mệnh

1 thought on “Nghệ thuật tạo tượng Phật khắc đá”

  1. Pingback: Phương pháp tạo tượng Phật giáo - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *