tượng Phật

Nghệ thuật tạo tượng Phật hưng khởi khi nào?

Nghệ thuật tạo tượng Phật hưng khởi từ vương triều Khổng Tước, nước Ma Kiệt Đà, A Dục Vương tức A Du Ca Vương (khoảng 272-232 TCN), sau khi kế thừa vương vị, đã không ngừng kết nối bang giao với các nước láng giềng. Hình thành đế quốc thống nhất có diện tích lãnh thổ rộng lớn trong lịch sử Ấn Độ- vương triều Khổng Tước, nước Ma Kiệt Đà. Thời điểm này tương đương với sau thời kỳ Chiến quốc của Trung Quốc.

Để hoằng dương Phật giáo, A Dục Vương chiêu mộ thợ điêu khắc từ Iran (Ba Tư) và thợ mộc Ấn Độ, cùng sáng tạo ra trụ đá khắc giáo nghĩa Phật giáo, gọi là trụ đá A Dục Vương. Trụ đá A Dục Vương nặng 50 tấn, cao trên 15m. Đầu trụ điêu khắc hình tượng sư tử, voi, trâu, ngựa, luân bảo, trang nghiêm hoa lệ, tái hiện phong cách và giá trị đặc trưng của nghệ thuật cổ đại.

Tham khảo: Nghệ thuật tạo tượng Phật trong chùa hang đá

Tương truyền thời đại A Dục Vương có 84.000 tòa tháp, để lưu giữ xá lợi Phật. Ngoài tháp có lan can bằng đá bao quanh, được trang trí bằng hình điêu khắc. Trong đó, tháp lớn Tang Kỳ bảo tồn tốt nhất, trên bia tường lớn của 4 tòa bốn phía điêu khắc tượng Phật A Di Đà và câu chuyện bản sinh. Nhưng không dùng hình tượng của ngài để biểu hiện mà dùng vật tượng trưng như tòa Phật, tóc Phật, các loại thủ ấn của Phật và cây Bồ đề để thay thế. Tức là biểu hiện bối cảnh Phật thuyết pháp, cũng chỉ có người nghe pháp ngồi xung quanh, trước sau, trái phải, ở giữa chỉ có 1 tòa vuông. Đây là hình thức tượng Phật sớm nhất ở Ấn Độ cổ.

Phật bản mệnh

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *