Tượng Quan Âm Bồ Tát

Nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Quán Âm

Về phương diện tạo tượng, Bồ Tát Quán Âm ngoài thị giả bên trái của Phật A Di Đà, cũng có nhiều tạo tượng cung phụng độc lập. Ngài có nhiều hình thức tạo tượng nhất trong các vị Bồ Tát.

BỒ TÁT QUÁN ÂM

Quán Âm vốn là một thiện thần trong Bà La Môn giáo thuộc Ấn Độ cổ đại, gọi là “Song Mã Đồng”. Tương truyền, đó là 1 cặp ngựa nhỏ song sinh, vốn có thần thông tư tưởng còn nhanh hơn hành động. Về sau thần ngựa được nhân cách hóa trở thành Bồ Tát Quán Âm của Phật giáo.

Quán Thế Âm dịch ý từ tiếng Phạn, còn có các tên dịch ý như Quang Thế Âm, Quán Tự Tại, Quán Thế Âm Tự Tại. Dịch âm chữ Phạn là “A Bà Lô Cát Đê Xá Bà La”. Đời Đường, để tránh chữ “Thế” trong tên của vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân nên gọi tắt là “Bồ Tát Quán Âm”. Diệu pháp liên hoa kinh ghi chép: “Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát đứng đầu trong thế giới cực lạc phương Tây, biểu hiện tâm đại bi của các vị Phật. Chúng sinh gặp nạn chỉ cần tụng niệm danh hiệu Bồ Tát, ngài tức thì hiển linh độ hóa. Quán Thế Âm còn chủ trương “tùy duyên độ hóa”, ngài giúp đỡ tất thảy chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, không phân sang hèn, hiền ngu. Do đó, tôn hiệu đầy đủ của ngài là Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Bồ Tát Quán Thế Âm”.

Tượng Quan Âm Bồ Tát
Tượng Quan Âm Bồ Tát

Ở Trung Quốc, Bồ Tát Quán Thế Âm giống như Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng đều có địa vị đặc thù, được tôn là Tứ đại Bồ Tát. Tương truyền, núi Phổ Đà thuộc quần đảo Châu Sơn, tỉnh Chiết Giang, là đạo tràng hiển linh thuyết pháp của ngài. Quán Thế Âm đản sinh ngày 19, tháng 2 lịch hạ, thành đạo ngày 19, tháng 6 lịch hạ, niết bàn ngày 19, tháng 9 lịch hạ. Do đó, cứ đến tháng 2, 6, 9 các tín đồ đến lễ bái đông không kể xiết. Thiện nam tín nữ của Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Thái Lan… không quản đường xá xa xôi hàng nghìn dặm đến đây lễ bái.

Tượng Quan Âm đứng
Tượng Quan Âm đứng

Về phương diện tạo tượng, Bồ Tát Quán Âm ngoài thị giả bên trái của Phật A Di Đà, cũng có nhiều tạo tượng cung phụng độc lập. Ngài có nhiều hình thức tạo tượng nhất trong các vị Bồ Tát.

Shoptuongphat.com

1 thought on “Nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Quán Âm”

  1. Pingback: Tượng Phật cổ: tạo tượng bùn thiện nghiệp - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *