Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi thời Minh, Trung Quốc (thế kỷ 16-17)

Nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Phổ Hiền

Tạo tượng Bồ Tát Phổ Hiền có các tượng cung phụng đơn lẻ và quần thể tượng lấy Phổ Hiền làm chủ tôn (Phổ Hiền biến). Quyến thuộc hầu hạ phần lớn là hình tượng thiên nữ mỹ lệ.

Tham khảo

Phổ Hiền Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Tỵ

Mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát

BỒ TÁT PHỔ HIỀN

Phổ hiền dịch ý tiếng Phạn, dịch âm là “Tam Mạn Đa Bạt Đà La”, cũng có cách dịch là “Biến Cổ”. Ngài là thị giả bên phải của Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài tiêu biểu cho đức hạnh. Bồ Tát Phổ Hiền có hình tượng gần giống Bồ Tát Văn Thù, tay cầm chày kim cương, cưỡi trên voi trắng 6 ngà, tượng trưng đức hạnh và sự giác ngộ của ngài. Phổ Hiền và Văn Thù cùng là thị giả bên trái, phải của Phật Thích Ca Mâu Ni, thường xuất hiện với hình tượng Tam tôn. Nhưng do có công đức bảo trì “nữ nhân vãng sinh”, cho nên ngài nhận được sự sùng bái của phần lớn nữ tín đồ, hình thành nên tín ngưỡng độc lập. Chỉ ở hang Mạc Cao, Đôn Hoàng, bích họa thời Đường Văn Thù biến Phổ Hiền biến đã có hơn 120 bức. Trong các vị Bồ Tát, số lượng chỉ đứng sau Quán Âm. Do đó, có thể thấy mức độ sùng kính của tín đồ đối với 2 vị Bồ Tát này như thế nào. Tương truyền, đạo tràng hiển linh thuyết pháp của ngài ở núi Nga Mi thuộc Tứ Xuyên. Vì có thể thỏa mãn thiện nguyện chúng sinh; do đó ngài còn được gọi là “Đại Hạnh Bồ Tát Phổ Hiền”. Ngài được tín đồ Phật giáo Trung Quốc phong là một trong Tứ đại Bồ Tát.

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi

Tạo tượng Bồ Tát Phổ Hiền có các tượng cung phụng đơn lẻ và quần thể tượng lấy Phổ Hiền làm chủ tôn (Phổ Hiền biến). Quyến thuộc hầu hạ phần lớn là hình tượng thiên nữ mỹ lệ.

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền

PHỔ HIỀN BIẾN

Hình xuất hành miêu tả Bồ Tát Phổ Hiền dẫn theo quyến thuộc đến pháp hội Hoa Nghiêm. Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên voi trắng 6 ngà mang theo hoa cái, tư thế ngồi du hý chính diện, 1 tay cầm hoa sen, 1 tay đỡ đĩa. Nghệ thuật bố trí, phác họa quyến thuộc của ngài tổng thể tương đồng với Văn thù biến. Nhưng động thái, tư thế của các nhân vật ngược hướng nhau, tổng thể đối xứng, nhưng cục bộ lại không đối xứng, bối cảnh hoành tráng, đường nét mềm mại, mỹ lệ, màu sắc rực rỡ, cảnh tượng ca hát nhảy múa vô cùng hoan hỷ.

tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi bằng đất nung
tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi bằng đất nung
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi, phong cách tạc tượng Phật Nhật Bản
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi, phong cách tạc tượng Phật Nhật Bản
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi thời Minh, Trung Quốc (thế kỷ 16-17)
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi thời Minh, Trung Quốc (thế kỷ 16-17)
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất thế giới ở Tứ Xuyên, Trung Quốc
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất thế giới ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

Shoptuongphat.com

1 thought on “Nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Phổ Hiền”

  1. Pingback: Phổ Hiền Vương Như Lai và Bồ Tát Phổ Hiền - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *