bia tượng Phật

Nghệ thuật tạo bia tượng Phật

Tạo bia tượng Phật là hình thức tạo tượng khắc đá Phật giáo lưu truyền ở thời Bắc triều. Thời kỳ kiến trúc chùa hang đá đặc biệt thịnh hành.

bia tượng Phật
Bia tượng Phật ở Trung Quốc

Các tín đồ Phật giáo trung thành dựa vào nghệ thuật khắc bia truyền thống của Trung Quốc khắc am thờ tạo tượng trên bia đá. Đề tài và phong cách tạo tượng tương đồng chùa hang đá cùng thời kỳ. Vì tạo bia tượng là tác phẩm điêu khắc nổi có độ sâu, nông nhất định, kích thước nhỏ, nên ở chính diện của thân bia hoặc ở 2 mặt, 4 mặt đều dùng hình thức phù điêu, khắc am thờ tượng Phật để cầu may mắn và bố thí công đức. Dưới bia tượng còn khắc nguyên nhân tạo tượng, tên tuổi, quê quán, chức vụ của người tạo tượng, có khi còn khắc tượng người cúng dường (khắc đường). Hình thức bia tượng Phật phong phú, cho nên khó có thể tìm ra 2 tấm hoàn toàn giống nhau.

Phật bản mệnh

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *