Tượng Bồ Tát Phổ Hiền có phong cách tạo hình đặc biệt

Một số hình tượng của Bồ Tát Phổ Hiền

Bồ Tát Phổ Hiền tên tiếng Phạn là Samantabdahra hoặc Vishvabhadra, dịch âm là Tam Mạn Đà Bồ Tát, còn được dịch là Biến Cát. “Phổ” nghĩa là tất thảy, ở khắp nơi, “Hiền” có nghĩa là tối diệu thiện. Phổ Hiền nghĩa là nguyện hạnh do tâm Bồ đề khởi lên được phổ chiếu khắp nơi, thuần nhất, diệu thiện. Điều đó có ý nghĩa, đem diệu nghĩa thuần thiện phổ cập đến tất thảy các nơi là tâm nguyện và chức trách của Phổ Hiền.

Tham khảo

Phổ Hiền Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Tỵ

Mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát

Tên tiếng Phạn: “SAMANTABHADRA” hay “Tam Mạn Bồ Đà” nghĩa là “Tối diệu thiện phổ cập tất thảy chúng sinh”.

Thủ ấn: Tay trái kết ấn Dữ nguyện, biểu thị thỏa mãn nguyện cầu của chúng sinh. Tay phải kết ấn Thuyết pháp, tượng trưng thuyết pháp cho chúng sinh.

Vật cầm: Tay phải cầm một cành hoa sen, trên hoa sen có đặt ngọc ma ni, biểu thị có thể thực hiện được tất thảy nguyện vọng lợi tha.

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất thế giới ở Tứ Xuyên, Trung Quốc
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất thế giới ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

Đa dạng trong tạo hình Bồ Tát Phổ hiền

Ngoài ra, còn có tượng bản tôn Bồ Tát Phổ Hiền với 24 tay, đầu đội mũ Ngũ Phật, có 20 tay được phân chia để cầm móc câu, dây thừng, bánh xe và chuông. Ngài ngồi trang nghiêm trên bảo hoa Thiên diệp, dưới tòa bảo hoa có voi trắng 4 đầu, 4 đầu voi phân chia ra hướng về 4 phía. Trên đỉnh đầu voi có Tứ thiên vương ngoảnh mặt ra bên ngoài hướng về 4 phương vị để cùng bảo vệ Phật pháp. Trong Mật giáo, Phổ Hiền còn có các hình tượng khác. Trong Mạn đà la Kim cương giới đại sao có viết: “Bồ Tát Phổ Hiền, tay phải cầm bông sen xanh, trên bông sen có thanh kiếm, tay trái lại nắm lại”. Còn trong Mạn đà la Thai tạng giới đại sao lại viết: “Phổ Hiền đầu đội mũ Ngũ Phật, 2 tay chắp lại hoặc tay trái cầm sen xanh, tay phải duỗi ra”.

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền có phong cách tạo hình đặc biệt
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền có phong cách tạo hình đặc biệt
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi thời Minh, Trung Quốc (thế kỷ 16-17)
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi thời Minh, Trung Quốc (thế kỷ 16-17)
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi, phong cách tạc tượng Phật Nhật Bản
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi, phong cách tạc tượng Phật Nhật Bản
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cổ ở Ấn Độ
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cổ ở Ấn Độ

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *