Tượng Hộ pháp Đại Hắc Thiên thế kỷ 14

Hộ pháp Đại Hắc Thiên- hóa hiện của Quán Âm

Hộ Pháp Đại Hắc Thiên có địa vị đặc biệt trong các giáo phái Phật giáo Tạng truyền. Ngài là thần hộ pháp phẫn nộ hóa hiện của Quán Âm đại bi mà cứu giúp chúng sinh trên thế gian, phá trừ các loại chướng ngại.

Tượng Hộ pháp Đại Hắc Thiên thế kỷ 14
Tượng Hộ pháp Đại Hắc Thiên thế kỷ 14

Đại Hắc Thiên cũng chính là Ma Cáp Ca Lạp được tôn là chủ tôn của chúng Hộ pháp trong Phật giáo Tạng truyền. Ngài toàn thân màu xanh đen, 3 đầu 6 tay, thị hiện tướng phẫn nộ, nhe răng nanh, 3 mắt trợn trừng, tóc dựng đứng, giữa lông mày ẩn hiện dấu bớt màu chu sa. Trong 6 tay, 2 tay ở giữa đan chéo cầm búa kim cương và bát Ca ba lạp, 2 tay bên phải lần lượt cầm niệm châu đầu lâu và trống lục lạc, 2 tay bên trái cầm gậy thi thể, dây thừng hàng ma, cưỡi voi trắng có vòi lệch sang bên, đứng trên tòa hoa sen.

Ngài có công năng lớn trên phương diện trừ hoạn nạn, tăng trưởng thiện tâm. Thông thường người dân tộc Tạng vào sáng sớm hoặc chiều tối mỗi ngày đều tụng niệm tâm chú của ngài, đồng thời cúng dường trà.

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *