Tượng Bồ Tát Văn Thù cầm kiếm

Hình tượng và Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù

Bồ Tát Văn Thù tên gọi đầy đủ là Văn Thù Sư Lợi. Ngài quán sát được hết sự phức tạp của thế giới, khéo léo dẫn dắt, giáo hóa. Ngài không chỉ dẫn dắt, giáo hóa vô số chúng sinh mà còn được ví như thánh mẫu của Tam thế chư Phật thành đạo. Trong các Đại Bồ Tát thì Bồ Tát Văn Thù được ban cho Phật hiệu là “Đại trí”. Ngài là vị Bồ Tát hàng đầu trợ duyên cho Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng dương Phật pháp. Vì vậy, ngài được tôn kính là Pháp vương tử Văn Thù Sư Lợi.

Tham khảo:

Văn Thù Bồ Tát cưới sư tử xanh, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Hình tượng Bồ Tát Văn Thù

Tượng Bồ Tát Văn Thù cầm kiếm
Tượng Bồ Tát Văn Thù cầm kiếm biểu thị trí tuệ

Dung mạo: Dung mạo như đang mỉm cười, bên ngoài thể hiện trí tuệ thấu suốt tất thảy, như đồng từ 16 tuổi.

Vật cầm: Tay trái cầm một bông hoa sen, trên bông hoa sen có đặt Bát nhã kinh, biểu thị trí tuệ Bát Nhã không nhiễm bụi trần, siêu vượt tất thảy. Trên kinh điển Bát nhã có đặt chuông kim cương, đại biểu cho sức mạnh của trí tuệ. Tay phải ngài cũng cầm một bông hoa sen, trên hoa sen có đặt thanh kiếm trí tuệ. Đầu lưỡi kiếm tỏa ra quầng lửa sáng lấp lánh, biểu thị cho ý nghĩa dùng kiếm trí tuệ chặt đứt tất thảy chấp trước trói buộc nội tâm.

Các Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù

Trong Phật giáo Tạng truyền, Bồ Tát Văn Thù có nhiều Hóa thân khác nhau. Có khi ngài hóa tướng tịch tĩnh từ bi, an tường; có khi lại hóa tưỡng phẫn nộ hung bạo. Nhưng hóa tướng nào của ngài cũng đều vì muốn cứu độ chúng sinh. Tu trì bất kỳ một loại pháp môn Hóa thân nào của Bồ Tát Văn Thù cũng đều đạt được sự tăng trưởng trí tuệ nhanh chóng. Hóa thân thường thấy là Ngũ Văn Thù, đó là Văn Thù sắc thân màu vàng (Hoàng Văn Thù), Văn Thù 4 tay (Tứ tý Văn Thù), Văn Thù sắc thân màu trắng (Bạch Văn Thù), Văn Thù sắc thân màu đen (Hắc Văn Thù), Văn Thù sắc thân màu đỏ vàng (Hồng Hoàng Văn Thù). Vì để chế phục chúng sinh bạo ác mà Bồ Tát Văn Thù cũng hóa hiện thành các kim cương có tướng phẫn nộ  như: Đại Uy Đức Kim Cương. Để khuyến thiện chúng sinh ngài cũng hóa hiện thành hộ pháp Diêm La.

Tụng niệm chú của Bồ Tát Văn Thù

Dựa theo những ghi chép trong kinh điển Phật giáo cho thấy, thành tâm tụng niệm lời chú của Bồ Tát Văn Thù có thể tiêu trừ được tội nghiệp lớn, khiến trí tuệ tăng trưởng, cuối cùng chứng ngộ được Phật quả viên mãn.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

1 thought on “Hình tượng và Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù”

  1. Tôi muốn thỉnh tượng Văn Thù Bồ Tát nhưng:
    1. K biết cty có những mẫu nào và kích thước,chất liệu?
    2. Theo tôi biết, tượng Phật phải được nhà chùa giúp nhập tượng rồi mới thỉnh về thờ tại gia, cty có hỗ trợ việc này hay tư vấn thế nào k?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *