Tượng Phật A Di Đà phong cách Nepal từ thế kỷ 16-17

Hình tượng Phật A Di Đà

Phật A Di Đà tên tiếng Phạn là Amita Buddha, tên tiếng Tạng là Dpag tumed Dpagyas, dịch nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ, là giáo chủ của thế giới cực lạc phương Tây.

Tượng Phật A Di Đà thế kỷ 7 (618-907) ở Trung Quốc
Tượng Phật A Di Đà thế kỷ 7 (618-907) ở Trung Quốc

PHẬT A DI ĐÀ

Tên gọi khác: A Di Đà Vô Lượng Thọ Quang, Vô Lượng Thọ.

Tên tiếng Phạn: Amita Buddha.

Tâm chú: Om amideva hrih.

Kinh điển: Vô Lượng Thọ kinh, Trường thọ Phật tán.

Phật A Di Đà tên tiếng Phạn là Amita Buddha, tên tiếng Tạng là Dpag tumed Dpagyas, dịch nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ, là giáo chủ của thế giới cực lạc phương Tây. Trong kinh Phật cho rằng, Phật quang minh vô lượng, thọ danh vô lượng, nên trong Phật giáo Hán truyền và Tạng truyền đều được tôn sùng, có vô số người cúng dường cầu trường thọ. Từ tục ngữ “nhà nhà thờ A Di Đà, hộ hộ bái Quán Thế Âm” là có thể biết được địa vị của Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc phương Tây. Phật A Di Đà và tín ngưỡng thế giới cực lạc không những đi sâu vào tâm thức các tín đồ Phật giáo, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác trong xã hội như văn học, nghệ thuật, phong tục, tập quán.

Tượng Phật A Di Đà ở vùng phía Tây núi Himalayas, Tây Tạng, thế kỷ 11
Tượng Phật A Di Đà ở vùng phía Tây núi Himalayas, Tây Tạng, thế kỷ 11

Theo thuyết pháp trong kinh điển Vô lượng thọ kinh của Phật giáo Tịnh Độ tông, trước vô lượng kiếp trong quá khứ là thời đại Phật Thế Tự Tại Vương còn trụ thế. Lúc đó, vị quốc vương của nước Diệu Hỷ thường nghe Phật giảng giải kinh thuyết pháp. Sau khi nghe xong, không những cảm thấy hoan hỉ mà còn lý giải được sự thâm sâu của Phật pháp. Từ đó, ngài phát tâm Bồ Đề vô thượng, từ bỏ vương vị, xuất gia làm tăng, pháp hiệu là tỳ khiêu Pháp Tạng. Ngài ôm chí lớn, bái Phật Thế Tự Tại Vương làm thượng sư, tu trì Phật pháp. Tương truyền ngài đến nhiều tịnh độ Phật quốc, tập hợp những điểm thù thắng, phát ra 48 đại nguyện nổi danh trong Phật giáo, trải qua nhiều kiếp nỗ lực thực hiện, đã thành tựu được thế giới cực lạc. Tịnh Độ tông cho rằng, chỉ cần có đủ niềm tin với Phật A Di Đà, cho dù không thực hiện được đầy đủ 48 đại nguyện vẫn có thể đạt được sự gia trì của ngài. Vào thời khắc lâm chung sẽ thuận lợi chuyển thế đến cõi tịnh độ Cực Lạc.

Hình tượng Phật A Di Đà

Trong Phật giáo tạng truyền, hình tượng A Di Đà thường là: thân màu đỏ, đầu đội bảo quan, búi tóc, thân mặc thiên y ngũ sắc, dưới là quần lụa, mang chuỗi ngọc trên người, có đầy đủ tất cả các loại trang nghiêm của Phật Báo thân (sambogakaya), an tọa trên tòa nguyệt luân hoa sen, bảo tọa do 8 con khổng tước khiêng, có ý nghĩa chặt đứt mọi tham dục. Khổng Tước tượng trưng cho vẻ đẹp làm rung động lòng người, đồng thời tượng trưng cho sự tham dục. Bởi vì khi thấy đồ vật đẹp, con người thường nổi lòng tham, không chịu từ bỏ.

Bạn có biết: trong 8 vị Phật bản mệnh thì Phật A Di Đà là Phật bản mệnh tuổi Hợi, người tuổi Hợi đeo mặt dây chuyền A Di Đà để được bình yên và may mắn, hóa giải vận hạn.

Shoptuongphat.com

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *