Tượng Đại Nhật Như Lai ở Nhật Bản

Hình tượng Đại Nhật Như Lai

Đại Nhật Như Lai tên tiếng Phạn là Vairochana, dịch là Phật Ma Ha Tỳ Lô Giá Na, còn gọi là Phật Tỳ Lô Giá Na.

Tham khảo:

Đại Nhật Như Lai, Phật bản mệnh tuổi Thân

Mặt dây chuyền Đại Nhật Như Lai

ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

Tên gọi khác: Phật Tỳ Lô Giá Na, Phổ Minh Đại Nhật Như Lai

Tên tiếng Phạn: Vairochana

Tâm chú: Om vai ro ca na hum

Kinh điển: Đại nhật kinh sớ

tượng Đại Nhật Như Lai
tượng Đại Nhật Như Lai

Đại Nhật Như Lai biểu thị Phật Đà từ bi

Đại Nhật Như Lai tên tiếng Phạn là Vairochana, dịch là Phật Ma Ha Tỳ Lô Giá Na, còn gọi là Phật Tỳ Lô Giá Na. Biểu thị Phật Đà từ bi ban cho chúng sinh sự gia trì vô lượng ánh sáng Phật. Giống như mặt trời của dân gian, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, hiền ngu, tốt xấu, đối với vạn vật trên mặt đất đều phổ chiếu bình đẳng. Ngài là bản tôn, đồng thời là Phật căn bản tối thượng được Mật giáo cung phụng. Kinh điển căn bản là Đại nhật kinh sớ. Cho dù trong Kim cương giới hay Thai tạng giới của Đông Mật hoặc trong Sự bộ, Hành bộ của Tạng Mật, ngài đều có địa vị hiển hách. Trong Tứ bộ Mật tục của Phật giáo Tạng truyền, thuộc về bộ Như Lai trong Hành bộ và Tục bộ.

Tượng Đại Nhật Như Lai ở Nhật Bản
Tượng Đại Nhật Như Lai ở Nhật Bản

Hình tượng của Đại Nhật Như Lai

Trong Phật giáo Tạng truyền, hình tượng thường thấy của Đại Nhật Như Lai là: Sắc thân màu trắng, 4 mặt 2 tay, 2 tay kết ấn Thiền định, cầm bát bảo pháp luân, thần thái khoan thai, quan sát khắp 4 phương. Ngài khoác vải choàng vai bằng lụa, có đầy đủ sự trang nghiêm, ngồi sếp bằng trên tòa hoa sen. Xung quanh pháp tòa thường là hồ nước trong vắt, ý chỉ sự thanh tịnh của Phật cảnh, hiện rõ các báu vật. Có khi, Đại Nhật Như Lai xuất hiện dưới hình tượng của chủ tôn Phật Ngũ phương: Ở giữa là Đại Nhật Như Lai, 4 mặt 2 tay, đầu đội bảo quan, thân khoác thiên y, trang sức trên người là những chuỗi ngọc quý, có đầy đủ 8 loại châu báu, 13 loại trang nghiêm, tư thế trang nghiêm ngồi trên tòa nguyệt luân hoa sen. Hoa sen và nguyệt luân tượng trưng cho phương tiện và trí tuệ. Phương tiện và trí tuệ là vũ khí sắc nhọn để đoạn diệt mê hoặc và vọng tưởng, từ đó đem các nghiệp ác chuyển thành nghiệp thiện.

Tượng Đại Nhật Như Lai ở Tây Tạng, thế kỷ 16
Tượng Đại Nhật Như Lai ở Tây Tạng, thế kỷ 16

Đại Nhật Như Lai 4 mặt đều là màu trắng, tượng trưng không cấu nhiễm bụi trần. 4 mặt mang ý nghĩa là Phật hướng về 4 phương diễn giảng Phật pháp. 2 tay kết ấn thiền định, tay ôm pháp luân đặt ở giữa rốn, ý nghĩa diễn thuyết Phật pháp không ngừng nghỉ. Phía trên bên trái là Phật Bảo Sinh màu vàng, phía trên bên phải là Phật A Di Đà màu đỏ, phía dưới bên trái là Phật Bất Động màu xanh lam, phía dưới bên phải là Phật Bất Không Thành Tựu màu xanh lục. Các ngài đều trang sức những loại trân bảo và 13 loại trang nghiêm hoàn chỉnh, an tọa trên tòa nguyệt luân hoa sen.

Tượng Đại Nhật Như Lai thế kỷ 10 ở Java, Indonesia
Tượng Đại Nhật Như Lai thế kỷ 10 ở Java, Indonesia

Shoptuongphat.com

4 thoughts on “Hình tượng Đại Nhật Như Lai”

  1. Pingback: Phổ Minh Đại Nhật Như Lai - Shop Tượng Phật

  2. Pingback: Nghi thức tu trì của Đại Nhật Như Lai - Shop Tượng Phật

  3. Pingback: Vật cầm của Đại Nhật Như Lai - Shop Tượng Phật

  4. Pingback: Đại Nhật Như Lai trong Phật giáo Tạng truyền - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *