Tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử

Hình tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử

Bồ Tát Văn Thù là hóa thân của trí tuệ Phật Đà. Phật giáo cho rằng, tu trì pháp môn Bồ Tát Văn Thù có thể nhanh chóng được gia trì, từ đó dễ dàng đạt được trí tuệ thế gian và xuất thế gian.

Tham khảo:

Văn Thù Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Ý nghĩa tên gọi của Bồ Tát Văn Thù

Tên tiếng Phạn: MANJU SRI

MANJU hay Man Thù, Văn Thù, nghĩa là “diệu”;

SRI hay Sư Lợi, cát tường, nghĩa là “đức”;

MANJU SRI hay Văn Thù Sư Lợi nghĩa là “diệu đức”, biểu thị trí tuệ đứng đầu trong những thứ thuộc về sở hữu của Bồ Tát.

Hình tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử

Tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử
Tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử

Tư thế: ngài trong tư thế ngồi du hý trên bảo tọa hoa sen.

Trang sức: Tóc kết thành 5 búi, đại biểu cho ngũ trí của Đại Nhật Như Lai.

Vật cưỡi: Vật cưỡi là sư tử, đây là đặc trưng nhận biết chủ yếu nhất của Bồ Tát Văn Thù.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

 

1 thought on “Hình tượng Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử”

  1. Pingback: Ý nghĩa và hình tượng Bồ Tát Phổ Hiền - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *