Tượng Quán Âm nghìn tay

Hình tượng Bồ Tát Quán Âm 1000 tay, 11 mặt

Trong các hóa tướng của Quán Âm, Quán Âm 1000 tay được các tín đồ sùng bái nhiều nhất. Pháp tu Quán Âm 1000 tay được lưu truyền rộng rãi ở 2 vùng đất Hán, Tạng. Trong Mật bộ, Quán Âm 1000 tay thuộc bản tôn Sự mật bộ.

Tượng Quán Âm 11 mặt
Tượng Quán Âm 11 mặt

Khuôn mặt: 11 mặt, tầng dưới: mặt giữa trắng, mặt phải xanh, mặt trái đỏ; tầng giữa: mặt giữa xanh, mặt phải đỏ, mặt trái trắng; tầng trên: mặt giữa đỏ, mặt phải trắng, mặt trái xanh. 9 mặt này thuộc tướng tịch tĩnh. Tầng trên nữa là tướng la sát phẫn nộ nhe nanh, tóc đỏ. Mặt trên cùng là tượng Phật Vô Lượng Quang màu đỏ, đại diện thuyết pháp cho chúng sinh.

tượng Quán Âm nghìn tay Nhật Bản
tượng Quán Âm nghìn tay Nhật Bản
Tượng Quán Âm nghìn tay
Tượng Quán Âm nghìn tay

Vật cầm: 8 cánh tay chính trong 1000 cánh tay, 2 cánh tay ở giữa chắp trước ngực cầm ngọc Ma ni. Vật cầm của 3 cánh tay bên phải là: niệm châu, kim luân, kết ấn Dữ nguyện. Vật cầm của 3 cánh tay bên trái là: cành hoa sen chưa nở, cung tên, bảo bình, đại diện cho cứu khổ cứu nạn.

Shoptuongphat.com

2 thoughts on “Hình tượng Bồ Tát Quán Âm 1000 tay, 11 mặt”

  1. Pingback: Tượng Quán Âm 11 mặt - Shop Tượng Phật

  2. Pingback: Bồ Tát trong Phật giáo Tạng truyền - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *