Bồ Tát Phổ Hiền là một trong Tứ đại Bồ Tát của Phật giáo, là bậc thánh Đại thừa đầy đủ vô lượng nguyện hạnh, phổ hiện ở tất thảy Phật quốc. Ngài và Bồ Tát Văn Thù cùng được xem là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. 2 ngài đứng đầu trong tất thảy Bồ Tát, trợ duyên cho việc tuyên dương hóa đạo nhiếp ích của Như Lai.

Tham khảo:

Phổ Hiền Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Thìn

Mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát

Thủ ấn: Tay phải kết ấn Vô úy, tượng trưng cho việc phổ độ quyết tâm của chúng sinh.

Vật cầm: tay trái cầm kinh thư.

Vật cưỡi: Ngài cưỡi trên 1 con voi trắng. Voi trắng có 6 ngà tượng trưng cho Lục độ trong Phật pháp.

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cổ ở Ấn Độ
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cổ ở Ấn Độ
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi thời Minh, Trung Quốc (thế kỷ 16-17)
Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi thời Minh, Trung Quốc (thế kỷ 16-17)

Shoptuongphat.com

Tham gia bình luận

1 bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *