Phổ Đà Sơn

Đạo tràng ở nhân gian của Bồ Tát Quán Thế Âm

Theo ghi chép trong Nghiêm hoa kinh: “Phương Nam có một ngọn núi tên là Bổ Hằng Lạc Già, nơi đó có Bồ Tát gọi là Quán Thế Âm cư ngụ”, “trên biển có ngọn núi nhiều bậc thánh hiền cư ngụ, là chốn thanh tịnh được tạo nên bởi vô số hoa quả, cây cối tỏa hương thơm khắp nơi, Quán Âm vì lợi ích chúng sinh mà cư ngụ tại nơi này”. Đây chính là nơi Bồ Tát Quán Thế Âm trụ trì.

Phổ Đà Sơn
Phổ Đà Sơn

Núi Phổ Đà là một trong những ngọn núi thuộc quần đảo Châu Sơn, huyện Định Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là đạo tràng Bồ Tát Quán Thế Âm được đề cập đến trong kinh văn. Trong Phổ Đà sơn có viết: Năm 916, tăng nhân người Nhật Bản là Huệ Ngạc vân du núi Ngũ Đài, nhìn thấy tượng Quán Âm trang nghiêm thù thắng, vô cùng ngưỡng mộ, liền muốn mang về Nhật Bản. Không ngờ khi thuyền đi đến núi Phổ Đà, từ dưới biển xuất hiện vô vàn những bông hoa sen bằng sắt, khiến cho thuyền 3 ngày 3 đêm không thể đi được. Huệ Ngạc vội khẩn cầu: “Nếu tượng thánh không có duyên với chúng sinh Nhật Bản, ta nguyện sẽ xây chùa cúng dường ở gần đây”. Thế là biển lập tức bình lặng, Huệ Ngạc bèn cho chuyển tượng lên bờ, đồng thời xây chùa cúng dường, gọi là “Bất Khẳng Khứ Quán Âm Viện” (Chùa Quán Âm chẳng rời đi). Hòa thượng Huệ Ngạc trở thành tổ khai sơn của núi Phổ Đà.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Phật trong chùa miếu

Shoptuongphat.com

1 thought on “Đạo tràng ở nhân gian của Bồ Tát Quán Thế Âm”

  1. Pingback: Nghệ thuật tạo tượng Phật trong chùa miếu - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *