Ngũ Đài Sơn

Đạo tràng nhân gian của Bồ Tát Văn Thù

Trong bộ Hoa nghiêm kinh – Bồ Tát trụ xứ phẩm có kể câu chuyện: Ở vùng Đông Bắc có một nơi được gọi là núi Thanh Lương. Nơi đây có vị Bồ Tát được gọi là Văn Thù Sư Lợi. Ngài và quyến thuộc cùng với các vị Bồ Tát khác, tổng cộng tới 1 vạn người thường xuyên diễn giảng, thuyết pháp ở núi đó.

Tham khảo:

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Ngũ Đài Sơn
Ngũ Đài Sơn

Núi Ngũ Đài thuộc Sơn Tây – Trung Quốc, nơi đây quanh năm có tuyết bao phủ, mùa hè mà vẫn lạnh căm căm. Vì chưa bao giờ có không khí nóng nực cho nên núi mới được gọi là núi Thanh Lương. Chính vì thế mà chúng nhân đã lấy núi Ngũ Đài để làm đạo tràng cho Bồ Tát Văn Thù. Lâu dần, nơi đây đã trở thành thánh địa mà tín chúng đổ về để kính lễ Bồ Tát Văn Thù. Cho đến nay, trên núi Ngũ Đài vẫn còn lưu lại những di tích sau khi Bồ Tát Văn Thù hiển linh, chẳng hạn như tháp Cúng tóc của Văn Thù.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Phật trong chùa miếu

Shoptuongphat.com

1 thought on “Đạo tràng nhân gian của Bồ Tát Văn Thù”

  1. Pingback: Nghệ thuật tạo tượng Phật trong chùa miếu - Shop Tượng Phật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *