Đại Uy Đức Kim Cương, hóa thân phẫn nộ của Bồ Tát Văn Thù

Đại Uy Đức Kim Cương: Hóa thân phẫn nộ của Bồ Tát Văn Thù

Đại Uy Đức, tên tiếng Phạn là Vajra Bhaira, tên tiếng Tạng là Dorje Jigje, nghĩa là Bố Úy Kim Cương. Pháp hệ này bắt nguồn như sau: Từ thời xa xưa, bậc đại thành tựu của Ấn Độ cổ đại là Lạp Lý Đạt đã tu được pháp môn này ở thánh địa Ô Trượng Na (Udyana). Về sau pháp môn này được lưu truyền rộng rãi ở Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ IX sau Công nguyên, nhờ đại sư Nhiệt La- Đa Cát Trát mà pháp môn này được truyền bá đến đất Tạng.

Tham khảo:

Văn Thù Bồ Tát, Phật bản mệnh tuổi Mão

Mặt dây chuyền Văn Thù Bồ Tát

Đại Uy Đức Kim Cương, hóa thân phẫn nộ của Bồ Tát Văn Thù
Đại Uy Đức Kim Cương, hóa thân phẫn nộ của Bồ Tát Văn Thù

Ở Tây Tạng, Đại Uy Đức Kim Cương thường được xem là cách gọi chung của Bố Úy Kim Cương, Hồng Nhã Mạn Đạt Ca và Hắc Nhã Mạn Đạt Ca. Bản tục của 3 bản tôn này đều thuộc vào bộ Phụ tục của Vô thượng Mật, hơn nữa lại kiêm cả những điểm trọng yếu của phép tu Mẫu tục. Tuy đều thuộc vào Đại Uy Đức, nhưng Bố Úy Kim Cương hợp tu văn võ về sau đã được đại sư Tông Khách Ba của phái Cách Lỗ tôn sùng và ủng hộ. Do đó pháp hệ này được lưu hành phổ biến trong phái Cách Lỗ. Mấy chục năm trở lại đây, từ khi Pháp sư Năng Hải nhập Tạng học pháp và phiên dịch các nghi thức kinh luân, dựng tăng đoàn thì trong các đệ tử của ngài những người đạt được thành tựu đều tu tập bản tôn Đại Uy Đức Kim Cương.

Nói chung, Bố Úy Kim Cương có phép tu (Độc hùng Đại Úy Đức) và 13 bản tôn. Đàn thành Độc hùng, tuy chỉ có một bản tôn nhưng có đặc điểm tịnh hóa vô thượng. Đó chính là điểm thù thắng của Độc hùng Đại Úy Đức.

Đại Uy Đức là do Phật Đà truyền lại khi ngài hàng phục Diêm La. Cho nên, người tu trì Đại Uy Đức Kim Cương đều có sự gia trì thù thắng về phương diện trường thọ. Tương truyền, có 3 loại Tử chủ Diêm la là Ngoại tử chủ Diêm La, Nội tử chủ Diêm La và Mật tử chủ Diêm La. Ngoại Diêm La là chỉ Diêm La ở phương Nam, để phục được Ngoại Diêm La thì cần tu Đại Uy Đức Kim Cương giai đoạn tụng đọc kim cương viên mãn. Nội Diêm La là chỉ nghiệp khí lưu động ở hai bên mạch trái và mạch phải, tu trì Đại Uy Đức Kim Cương giai đoạn viên mãn kim cương tụng đẳng pháp có thể khiến cho khí nhập vào trung mạch để đối trị lại Nội Diêm La. Mật Diêm La chỉ tâm thức phân biệt lưu động ở trong 2 mạch, tu trì Đại Uy Đức viên mãn có thể khiến cho tâm thức nhập vào trung mạch để đối trị lại Mật Diêm La.

Tham khảo: nghệ thuật tạo tượng Bồ Tát Văn Thù

Shoptuongphat.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *